Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Често задавани въпроси

Какво представлява Европейският корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в полза на общности и хора от цяла Европа.

Идеята за създаване на Корпуса беше обявена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в неговата годишна реч за състоянието на Съюза през септември 2016 г.; Корпусът беше официално създаден през декември 2016 г. Повече информация

След приключването на лесна процедура за регистрация участниците могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг от проекти. Тези проекти ще се управляват от проверени организации, на които е било разрешено да ръководят проекти на Европейския корпус за солидарност.

Как функционира Европейският корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е общност от млади хора, които се регистрират, за да заявят своя интерес за участие в проекти за солидарност, и които са съгласни с мисията и принципите на Корпуса и ще се придържат към тях.

Когато се регистрирате, вашите данни ще се съхраняват в базата данни на Европейския корпус за солидарност и организациите ще могат да търсят в нея хора за своите проекти. След това организациите ще поканят избраните участници да се включат в тези проекти.

Европейската комисия ще покани организациите да кандидатстват за финансиране или друга подкрепа за проекти, които отговарят на мисията и принципите на Европейския корпус за солидарност. След като проектите бъдат одобрени, тези организации ще получат достъп до базата данни за участниците, за да изберат младите хора, които са най-подходящи за техния проект. После организациите ще се свържат с тези младежи и ще направят своя окончателен избор.

Всички организации ще бъдат подложени на проверка, преди да бъдат одобрени да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност и преди да им бъде позволено да търсят и набират участници за своите проекти.

В зависимост от вида на проекта и от вашите знания и опит може да получите обучение от Корпуса преди започването на проекта.

Кой може да се присъедини към Европейския корпус за солидарност?

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, когато сте на 17 години, но не можете да започнете дейност по проект, преди да навършите 18 години. Също така, не трябва да сте на възраст над 30 години към началото на дейността.

Освен това трябва да пребивавате законно в държава от ЕС или в една от следните държави:

 • Република Северна Македония, Турция,
 • Лихтенщайн, Исландия, Норвегия,
 • Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Сърбия,
 • Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна,
 • Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина , Сирия, Тунис,
 • Руска федерация.

Въпреки че можете да се присъедините към Европейския корпус за солидарност, ако отговаряте на тези критерии, за някои проекти е възможно да има допълнителни ограничения за възрастта, местопребиваването или гражданството в зависимост от вида на проекта и начина на финансирането му.

Какви дейности може да извършвам в рамките на проект на Европейския корпус за солидарност?

Проектите на Европейския корпус за солидарност ще са в множество области, но всички проекти ще са съобразени с неговата мисията и принципи.

Примерни дейности:

 • подпомагане на възстановяването на училище или общностен център, разрушени след земетресение
 • предоставяне на подкрепа на новопристигнали кандидати за убежище
 • почистване на растителност в гори, за да се предотвратят горски пожари
 • работа с хора с увреждания в общностен център.

От вас няма да се изисква да извършвате дейности, свързани с незабавната реакция при бедствия. Тези задачи ще продължат да се изпълняват от специалистите, които имат необходимите умения и опит, за да работят при подобни опасни условия.

За повече информация вижте списъка на видовете проекти.

Какви ангажименти ще поема, ако се присъединя към Европейския корпус за солидарност?

Когато се присъединявате към Европейския корпус за солидарност, от вас ще бъде поискано да потвърдите, че сте съгласен с мисията и принципите на Корпуса. и ще се придържате към тях. След това вашите данни ще се съхраняват в системата на Европейския корпус за солидарност.

В рамките на процеса на регистрация ще трябва да предоставите основни данни за себе си и да посочите от какъв вид проекти се интересувате и с какви знания и опит разполагате. След това ще трябва да попълните по-подробна информация за вас, включително кога ще можете да участвате в проекти. Можете да актуализирате тази информация по всяко време, като влезете в личния си профил в системата на Европейския корпус за солидарност.

Организациите, които са одобрени от Европейската комисия да осъществяват проекти в рамките на Корпуса, ще имат достъп до вашите данни, когато търсят потенциални доброволци или работници за своите проекти. Ако организация се свърже с вас и ви предложи да работите по неин проект, не сте длъжен да приемате предложението – винаги сам решавате дали да се присъедините към даден проект.

Ако решите, че не желаете да участвате в проекти на Европейския корпус за солидарност, можете по всяко време да влезете в профила си и временно да го скриете от организациите или да го изтриете напълно. Освен това можете да изберете опция да не получавате електронни писма и други съобщения.

Каква е разликата между доброволческата и професионалната част на Европейския корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност има две допълващи се направления – за доброволчески и за професионални дейности. С доброволческото направление на младите хора се предлага възможност да извършват доброволческа дейност на пълно работно време за срок от два до дванадесет месеца в друга страна. Като основа служат Европейската доброволческа служба (част от програмата „Еразъм+“), както и други програми за финансиране на ЕС.

По професионалното направление ще се предоставят възможности за работа, стаж или чиракуване в множество сектори, които участват в дейности за солидарност и се нуждаят от високо мотивирани млади хора с обществено съзнание. Професионалното направление ще се развива постепенно чрез партньорства с публични органи, НПО и търговски организации, които работят в тези области.

За различните проекти са необходими хора с различни умения и опит, затова организациите имат възможност да набират участници от Европейския корпус за солидарност като доброволци, работници, чираци или стажанти.

Доброволците не получават възнаграждение за извършваната от тях работа, а различна подкрепа в зависимост от програмата на ЕС, по която се финансира дейността, например пътуване до и от мястото на проекта, настаняване, храна, медицинска застраховка и малка сума за покриване на ежедневни разходи.

Младите хора, заети по професионалното направление от Европейския корпус за солидарност, имат трудов договор и получават заплащане за работата, която извършват, в съответствие с националното трудово законодателство и колективните договори, които са в сила. Обикновено те би трябвало сами да покриват ежедневните си разходи за издръжка и настаняване със заплатата, която получават от работодателя си. За тях ще важи трудовото законодателство на страната, в която работят. Информация за работата в различните страни от ЕС ще намерите на уебсайта Вашата Европа.

Тези, които участват като практиканти или стажанти, също имат трудов договор и обикновено получават издръжка за покриване на разходите.

Какво се случва, след като се регистрирам?

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива и организациите все още са в процес на разработване на своите идеи и предложения за проекти. Очаква се организациите да започнат да набират участници в края на пролетта на 2017 г., а участниците да започнат да работят по проекти от юни 2017 г. нататък.

Междувременно Европейската комисия ще ви държи в течение за това, което се случва с Европейския корпус за солидарност, чрез електронната поща и социалните медии.

Какви видове организации могат да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност?

Европейският корпус за солидарност е отворен за проекти на широк спектър от организации. Това включва правителствени организации, общини, неправителствени организации и предприятия. Те могат да са с различна големина – от големи мултинационални компании до малки НПО, работещи в местна общност. Тези организации трябва да работят по проекти за солидарност.

Как организация може да кандидатства да осъществи проект в рамките на Европейския корпус за солидарност?

През цялата година Европейската комисия ще обявява какви видове проекти търси в рамките на Европейския корпус за солидарност. Тези проекти трябва да са в съответствие с мисията и принципите на Корпуса.

Всички организации ще бъдат подложени на проверка, за да бъдат одобрени да осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност, преди да им бъде позволено да търсят и набират участници за своите проекти. Организациите трябва да спазват и Хартата на Европейския корпус за солидарност.

Съобщенията за Европейския корпус за солидарност ще се публикуват в профилите на Европейската комисия в социалните медии и в специализирани издания.

Как мога да получа по-подробна информация за Европейския корпус за солидарност?

Моля, прочетете внимателно цялата информация, публикувана на този уебсайт. Ако все още имате въпроси, свържете се с нас чрез функцията Задайте въпрос. Стремим се да отговаряме на всички въпроси в срок от пет работни дни.

Как мога да започна работа или стаж по-бързо?

След като се регистрирате за участие в професионалното направление на Европейския корпус за солидарност на адрес https://europa.eu/youth/solidaritY_bg ви приканваме да поддържате профила си актуален, да се уверите, че сте качили вашата автобиография и активно да търсите интересни свободни позиции. Освен това можете да търсите активно свободни работни места на портала EURES.

Къде мога да намеря потенциални възможности за дейност?

Отидете на страницата „Намерете работа“ в раздел „Търсещи работа“ на портала EURES на адрес www.eures.europa.eu. Изберете „Социална дейност“ в раздел „Контекст на солидарност“ от менюто вляво, използвайте наличните филтри и извършете вашите търсения. 

Намерих подходящо свободно работно място на портала EURES и желая да кандидатствам — какви са следващите стъпки?

След като сте намерили едно или няколко интересни свободни работни места, можете да се свържете с един от двата европейски консорциума, които улесняват заемането на работни места в целия Европейски съюз, за да видите как това би могло да се превърне в дейност в рамките на Корпуса за солидарност. Можете да посочите вашия интерес към конкретната позиция, да подчертаете защо сте подходящ за нея, както и че сте готов да се преместите в чужбина, за да заемете длъжността.

Забележка: ролята на консорциумите е да помагат единствено на регистрираните лица, които се интересуват да намерят работа в друга страна от ЕС („трансгранична позиция“). 

Когато се свържете с тях, се представете и посочете какво бихте могли да предложите (приложете например автобиография и посочете регистрационния си номер в Европейския корпус за солидарност).

Ще бъде чудесно, ако можете да им изпратите и връзка към съответното работно място.

Можете да се свържете с консорциумите, чиято задача е да ви помогнат докато успешно заемете съответната позиция и след това, на следните уебсайтове/електронни адреси:

 

Европейската доброволческа служба продължава ли да съществува?

Европейската доброволческа служба вече не съществува като такава и е премахната от програма „Еразъм+“. От края на 2018 г. Европейският корпус за солидарност е основната програма на ЕС, по която се предоставят възможности за доброволчество за млади хора. Корпусът се основава на успеха и качествените постижения на Европейската доброволческа служба.

Какви средства от ЕС са на разположение за финансиране на Европейския корпус за солидарност?

Първоначално Европейският корпус за солидарност беше създаден чрез мобилизиране на налични средства на ЕС от различни програми, включително програмата „Еразъм+“. С Регламента за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност (приет на 2 октомври 2018 г.) Корпусът получи статут на самостоятелна програма, която вече има свой собствен бюджет. С бюджет в размер на 375,6 млн. евро за 2018—2020 г. Корпусът предоставя на младите хора възможности за доброволческа дейност, стажове и работа, а също така и за реализиране на техни собствени проекти за солидарност.

Може ли Европейският корпус за солидарност да бъде счетен за „действие“ или вече е самостоятелна програма?

Европейският корпус за солидарност вече е самостоятелна програма. Понякога също така я наричаме инициатива.

Кой управлява финансирането в рамките на Европейския корпус за солидарност и как?

По-голямата част от дейностите на Европейския корпус за солидарност и съответното финансиране се извършват и управляват от националните агенции в отделните участващи държави.

В същото време разположената в Брюксел Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура извършва определени действия (предимно мерки за подкрепа, но също така и отправяне на някои от поканите за представяне на предложения, например за доброволчески екипи във високоприоритетни области).

За управлението на програмата като такава, което съответно включва и финансовите средства, отговаря ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия.

Какви дейности подпомага Европейският корпус за солидарност?

Както е посочено в ръководството за програмата за Европейския корпус за солидарност, Корпусът обхваща следните дейности:

 • Знак за качество;
 • Доброволчество (проекти за доброволчество; доброволчески партньорства; доброволчески екипи във високоприоритетни области);
 • Стажове и работа;
 • Проекти за солидарност.
Към кого мога да се обърна, ако искам да получа насоки за доброволчески проект?

Трябва да се свържете с националната агенция за „Еразъм+“ в страната, в която е установена вашата организация, ако желаете да кандидатствате за финансиране. Можете да се обадите по телефона или да се явите на място..

Към кого могат да бъдат отправяни жалбите, свързани с конкретен проект?

Жалбите следва да се подават до националната агенция или директно до Европейската комисия.

Всички изпращащи и приемащи организации, регистрирани за Европейската доброволческа служба, признават ли се автоматично за Европейския корпус за солидарност?

Акредитацията от Европейската доброволческа служба е еквивалентна на знака за качество за настоящия програмен период (2018 — 2020 г.).

Акредитацията за координиращите и изпращащите организации ще се счита за знак за качество за доброволчество с подкрепящи функции. Акредитацията за приемащите организации ще се счита за знак за качество за доброволчество с приемни функции.

Каква е ролята на изпращащите организации?

Подкрепящите организации с изпращаща функция ще продължат да играят важна роля при подбора на участниците и осигуряването на подходяща подготовка преди заминаването. Те също така ще играят ключова роля за достигане до младите хора в неравностойно положение и за включването им в дейности на Корпуса.

Има ли структурирано ръководство за Европейския корпус за солидарност, както за „Еразъм+“?

 Ръководството за програмата за Европейския корпус за солидарност е публикувано като PDF документ, който следва структурата на ръководството за програма „Еразъм+“.

Мога ли да филтрирам организациите в базата данни според различни критерии?

Можете да търсите сред организациите, които имат валидна акредитация за разработване на проекти за Европейския корпус за солидарност, според различни критерии (напр. държава, тема, град, наименование на организацията, вид акредитация) тук. Моля, имайте предвид, че не всички от тях са активни. Предлагаме ви да кандидатствате за публикуваните възможности, които можете да намерите на началната страница, след като сте влезли в своя профил в системата

Ако вече съм участвал в дейност на Европейската доброволческа служба, мога ли да кандидатствам за дейност в рамките на Европейския корпус за солидарност?

Лица, които са участвали в дългосрочна доброволческа дейност (повече от 2 месеца), финансирана от Европейската доброволческа служба, нямат право да участват в друга дългосрочна доброволческа дейност, финансирана от Европейския корпус за солидарност. Те могат обаче да участват в други дейности, подпомагани от Корпуса, като например стажове, работа, проекти за солидарност и доброволчески екипи.