Skip to main content

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η ισχύς εν τη ενώσει

Χάρτης Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Όλοι οι φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με τον παρακάτω Χάρτη:

Χάρτης Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Οι συμμετέχοντες φορείς οφείλουν:

 • να προσδιορίζουν σαφώς τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να φροντίζουν για τη διεξαγωγή τους σύμφωνα με αυτόν τον Χάρτη·
 • να προεπιλέγουν και να προσλαμβάνουν συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης·
 • να επιδιώκουν την ισχυροποίηση των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιοποιώντας τις δεξιότητες και την πείρα τους κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές τους, και ενισχύοντας την προσωπική, κοινωνικοεκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξή τους·
 • να διασφαλίζουν ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες υπό τις οποίες ασκούνται οι δραστηριότητες παρέχουν ασφάλεια και είναι συμβατές με την αξιοπρέπεια των συμμετεχόντων·
 • να παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και στήριξη για να βοηθούν τους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους·
 • να μη ζητούν καμία οικονομική συνεισφορά ή τέλος από τους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·
 • να καταβάλλουν, κατά περίπτωση, εγκαίρως στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης τα συμφωνηθέντα ποσά·
 • να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·
 • να μεριμνούν ώστε η στήριξη που παρέχουν στις δραστηριότητες του φορέα οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να προβάλλεται και να αναγνωρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο.

Πριν από την ανάληψη καθηκόντων στον τόπο της δραστηριότητας:

 • να μεριμνούν ώστε οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία και τα καθήκοντα που τους ζητείται να διεκπεραιώσουν·
 • να διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα ή την άδεια να βρίσκονται στη χώρα όπου θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους, για όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων·
 • να διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης καλύπτονται από την κατάλληλη ασφάλιση και ότι γνωρίζουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την ασφάλεια και την ευεξία τους·
 • σε περίπτωση δραστηριοτήτων εργασίας, να διασφαλίζουν ότι η σύμβαση εργασίας σέβεται τους ειδικούς όρους και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων στον τόπο της δραστηριότητας:

 • να προσφέρουν στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστήριξη, επίβλεψη και καθοδήγηση (για εθελοντικές δραστηριότητες) ή την πρόσβαση σε στήριξη και συνδρομή (δραστηριότητες εργασίας) από έμπειρο προσωπικό·
 • να λαμβάνουν υπόψη το διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να λαμβάνουν μέτρα που διευκολύνουν την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία·
 • να διευκολύνουν τις επαφές με άλλους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή.

Μετά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων στον τόπο της δραστηριότητας:

 • να εκδίδουν πιστοποιητικό για κάθε συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τρόπος επιλογής και πρόσληψης των συμμετεχόντων στο Σώμα:

 • μόλις ο φορέας είναι σε θέση να κάνει μια συγκεκριμένη προσφορά, θα πρέπει να επισκεφτεί τη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και να αναζητήσει στη βάση δεδομένων τους πλέον κατάλληλους υποψήφιους για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα·
 • ο φορέας μπορεί να αποφασίσει να καλέσει σε συνέντευξη τον υποψήφιο για να μάθει περισσότερα σχετικά με τα προφίλ και τα κίνητρά του.