Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Kuo naudinga dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje?

Dalyvavimas Europos solidarumo korpuso projekte bet kuriam jaunuoliui bus tikrai reikšmingas įvykis. Tai bus privalumas ieškant darbo ir pravers teikiant paraišką studijuoti aukštojoje mokykloje. Europos solidarumo korpusas galėtų suteikti jums naują galimybę imtis prasmingos veiklos, kuri galėtų tapti naujo darbo galimybe.

Projektų dalyviai galės gauti dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus. Jie gali praversti ieškant darbo arba teikiant paraišką toliau mokytis.

Be to, kad pagerės jūsų darbo perspektyvos, Europos solidarumo korpusas suteiks įvairių kitų privalumų, kurie priklausys nuo to, kokio pobūdžio projektuose dalyvausite. Tai priklausys ir nuo to, ar dalyvausite Korpuso savanoriškos, ar profesinės veiklos projektuose.

Jei nuspręsite savanoriauti, negausite atlyginimo, tačiau bus padengtos jūsų kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos, per visą veiklos laiką būsite apdrausti. Prieš pradedant veiklą ir atvykus į vietą surengiamas mokymas.

Su gamybinę praktiką arba stažuotę atliekančiais dalyviais kai kuriose šalyse bus sudaromos darbo sutartys, parengtos remiantis priimančiųjų šalių taisyklėmis. Jiems bus mokami dienpinigiai.

Su Įdarbinamais dalyviais visada bus sudaroma oficiali darbo sutartis ir mokamas atlyginimas, laikantis vietos įstatymų, kitų teisės aktų ir kolektyvinių sutarčių.