Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Fordele ved at deltage i det europæiske solidaritetskorps

Deltagelse i projekter med det europæiske solidaritetskorps vil være en stor bedrift for ethvert ungt menneske. Det vil være en fordel, når du skal ud og søge arbejde, og det vil hjælpe dig, når du søger om optagelse på en videregående uddannelse. Det europæiske solidaritetskorps kan være en mulighed for dig til at engagere dig i en meningsfuld aktivitet, som kan vise sig at blive et trinbræt til et job.

Når du har deltaget i et projekt, har du ret til at modtage et bevis, der dokumenterer din deltagelse. Det kan du bruge, når du søger et job eller uddannelse.

Ud over at være nyttigt for dine fremtidige jobudsigter får du med det europæiske solidaritetskorps også en række andre fordele, som kan variere alt efter, hvilken type projekt du deltager i. Det kommer også an på, om du deltager i den frivillige eller den lønnede del af korpset.

Hvis du beslutter dig for at blive frivillig, får du ikke løn, men du har ret til at få dækket dine rejse-, indkvarterings- og opholdsudgifter samt til forsikringsdækning under hele perioden. Du vil få tilbudt relevant kurser, inden du starter, og på stedet efter din ankomst.

Hvis du kommer i lære eller praktik vil du i nogle lande skulle indgå en ansættelseskontrakt i henhold til nationale regler i værtslandet. Du vil få et bidrag til dine opholdsudgifter.

Hvis du rekrutteres til et job, vil du indgå en formelt ansættelseskontrakt, og blive lønnet i henhold til lokale love, regler og overenskomster.