Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Ползи от присъединяването към Европейския корпус за солидарност

Участието в проект на Европейския корпус за солидарност е значително постижение за всеки млад човек. То ще се счита за предимство при кандидатстване за работа и ще бъде от полза при кандидатстването във висше учебно заведение. Европейският корпус за солидарност може да представлява нова възможност за вас да се ангажирате с дейност, която е полезна за обществото, а това би могло да бъде стъпка към намирането на работа.

След участието в проекта имате право да получите удостоверение, доказващо това. Можете да го използвате при кандидатстване за работа или при продължаване на вашето образование.

Освен, че подобрява вашите перспективи за професионално развитие, Европейският корпус за солидарност ви предоставя други ползи, които са различни в зависимост от вида на проекта, към който се насочвате. Те зависят също от това дали участвате в проектите по доброволческото или по професионалното направление на Корпуса.

Ако решите да извършвате доброволческа дейност, няма да получавате заплата, но ще имате право на пътни, нощувки и дневни, както и застрахователно покритие за срока на дейността. Ще получите съответното обучение преди да започнете дейността си и след като пристигнете на място.

Участниците, които са ангажирани в рамките на професионална подготовка или като стажанти, в някои държави подписват трудов договор, съставен в съответствие с националните разпоредби на приемащата държава. Предоставят се и дневни надбавки.

За участниците, които биват набирани с цел назначаване на работа, винаги ще има официален трудов договор и заплата в съответствие с местните закони, подзаконови актове и колективните трудови договори.