Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Europejski Korpus Solidarności – rodzaje działań

WOLONTARIAT

Indywidualny wolontariat umożliwia młodym ludziom uczestnictwo w codziennej pracy organizacji i trwa od 2 do 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach 2 tygodnie i dłużej. Wolontariusze mogą realizować działania w swoim kraju lub za granicą, biorąc udział w projektach dotyczących np. włączenia społecznego, środowiska naturalnego, kultury.

Zespoły wolontariuszy to grupy liczące od 10 do 40 młodych ludzi z co najmniej dwóch różnych krajów, którzy wspólnie uczestniczą w projektach wolontariackich przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Pokrywane są koszty zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy otrzymują również niewielki dodatek na wydatki osobiste.

 

STAŻ I PRACA

Staż liczony jest jako praca w pełnym wymiarze godzin i trwa od 2 do 6 miesięcy – z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Jest opłacany przez organizację odpowiedzialną za staż. Stażyści rozwijają swoje umiejętności edukacyjne, społeczne, obywatelskie i zawodowe.

Praca jest w pełnym wymiarze czasu pracy i trwa od 3 do 12 miesięcy. Jest opłacana przez instytucję zatrudniającą.

Staż i praca mogą się odbywać w kraju zamieszkania uczestnika lub za granicą. Jeżeli odbywają się za granicą, uczestnicy otrzymują niewielkie wynagrodzenie na pokrycie kosztów przeprowadzki.

Uczestnicy działań w ramach wolontariatu, stażu i pracy korzystają z pomocy językowej, szkoleń i usług doradczych oferowanych online. Pokrywane są ich koszty podróży do miejsca, w którym realizowany jest projekt, i z powrotem.

 

PROJEKTY SOLIDARNOŚCIOWE

Projekty solidarnościowe są inicjowane, opracowywane i wdrażane przez okres od 2 do 12 miesięcy przez co najmniej pięć młodych osób, które chcą wprowadzić zmiany na lepsze w swojej społeczności lokalnej. Młodzi ludzie, którzy chcą zarządzać projektem solidarnościowym w swoim kraju zamieszkania, muszą się zarejestrować w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.