Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Eiropas Solidaritātes korpuss - Darbības veidi

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PASĀKUMI

Veicot brīvprātīgo darbu individuāli, jaunieši var piedalīties organizāciju ikdienas darbā; šāds darbs ilgst no 2 līdz 12 mēnešiem, bet dažos gadījumos 2 nedēļas un ilgāk. Dalībnieki var pieteikties veikt brīvprātīgo darbu ārzemēs vai savas dzīvesvietas valstī (projektos, kas saistīti ar sociālo iekļautību, vidi, kultūru u. c.).

Brīvprātīgo grupas ir jauniešu grupas, kurās ir 10 –40 cilvēki no vismaz divām dažādām valstīm, kuri piesakās veikt brīvprātīgo darbu kopā laikposmā no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem. Tiek segti viņu naktsmītnes un ēdināšanas izdevumi. Dalībnieki arī saņem nelielu pabalstu personīgiem izdevumiem.

 

STAŽĒŠANĀS UN DARBS

Stažēšanās tiek izskatīta par pilna laika darba praksi, un tā ilgst 2–6 mēnešus (līgumu var vienreiz pagarināt). Dalībniekiem maksā organizācija, kas atbildīga par viņu stažēšanos. Praktikanti uzlabo personiskās, izglītošanās, sociālās, pilsoniskās un profesionālās prasmes.

Darbs ir pilnas slodzes un ilgst 3–12 mēnešus. Dalībniekiem maksā organizācija, kas viņus nodarbina.

Stažēšanās vai darbs notiek dalībnieka dzīvesvietas valstī vai ārzemēs. Dalībnieki, kam jādodas uz ārvalstīm, saņem arī nelielu pabalstu, kas palīdz pārcelties un iekārtoties galamērķa valstī.

Dalībnieki, kas iesaistās brīvprātīgajā darbā, praksē un darbā, saņem lingvistisko atbalstu tiešsaistē, apmācību un mentora padomus. Tiek segti viņu ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ no tās.

 

SOLIDARITĀTES PROJEKTI

Solidaritātes projektus ierosina, izstrādā un īsteno 2 līdz 12 mēnešus ilgi. To dara vismaz pieci jaunieši, kas vēlas panākt pozitīvas pārmaiņas savā vietējā kopienā. Jauniešiem, kas vēlas īstenot solidaritātes projektu savas dzīvesvietas valstī, ir jāreģistrējas Eiropas Solidaritātes korpusa tīmekļa vietnē.