Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Korduvad küsimused

Mis on Euroopa solidaarsuskorpus?

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mille abil luuakse noortele võimalused vabatahtlikus tegevuses osalemiseks või sellistes projektides töötamiseks, mis on suunatud Euroopa kogukondadele ja inimestele.

Selle kuulutas septembris 2016 välja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker oma iga-aastases kõnes olukorrast Euroopa Liidus ning see käivitati ametlikult detsembris 2016. Lisateave

Pärast lihtsat registreerimistoimingut saab osalejaid valida erinevatesse projektidesse. Neid projekte juhivad organisatsioonid, mis on läbinud kontrolli ja mis on saanud volitused Euroopa solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks.

Kuidas Euroopa solidaarsuskorpus toimib?

Euroopa solidaarsuskorpus koosneb noortest, kes on registreerinud oma huvi solidaarsusega seotud projektides osalemiseks ning kes on nõustunud Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärkide ja põhimõtetega ning järgivad neid.

Kui sa end registreerid, hoitakse sinu andmeid Euroopa solidaarsuskorpuse süsteemis ning organisatsioonid saavad otsida andmebaasist nende projektide jaoks sobivaid inimesi. Organisatsioonid paluvad seejärel valitud osalejaid asjaomaste projektidega ühinema.

Euroopa Komisjon kutsub organisatsioone üles taotlema rahastamist või muud toetust projektide jaoks, mis on kooskõlas Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärkide ja põhimõtetega. Pärast projektide heakskiitmist saavad need organisatsioonid juurdepääsu osalejate andmebaasile, et valida välja noored, kes projekti kõige paremini sobivad. Organisatsioonid võtavad seejärel ühendust võimalike osalejatega ja teevad oma lõpliku valiku.

Kõik organisatsioonid läbivad kontrolli, enne seda kui neid volitatakse juhtima Euroopa solidaarsuskorpuse projekte ning enne kui neil lubatakse teha otsinguid andmebaasis oma projektidesse osalejate leidmiseks ja nende värbamiseks.

Sõltuvalt projektist ning sinu teadmistest ja kogemusest, võid enne projekti algust saada koolituse Euroopa solidaarsuskorpuselt.

Kes saavad liituda Euroopa solidaarsuskorpusega?

Saad end registreerida Euroopa solidaarsuskorpuses, kui oled 17-aastane, kuid projektis ei saa sa osaleda enne, kui oled saanud 18-aastaseks. Samuti ei saa sa projektis osalemisega algust tehes olla vanem kui 30-aastane.

Sa pead olema mõne ELi liikmesriigi või ühe alljärgnevalt nimetatud riigi kodanik:

 • Põhja-Makedoonia Vabariik ja Türgi
 • Island, Liechtenstein ja Norra
 • Albaania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia
 • Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene
 • Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina, Süüria, Tuneesia
 • Venemaa Föderatsioon

Kui vastad nendele tingimustele, saad liituda Euroopa solidaarsuskorpusega, kuid mõne projekti puhul võivad kehtida täiendavad piirangud seoses vanuse, seadusliku elukoha või kodakondsusega sõltuvalt projektist ja selle rahastamisallikatest.

Millised võiksid olla minu ülesanded Euroopa solidaarsuskorpuse projektis?

Euroopa solidaarsuskorpuse projektid hõlmavad erinevaid teemasid, kuid need kõik peavad vastama Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärkidele ja nende põhimõtetele.

Näited sinu võimalikest ülesannetest:

 • aidata taastada kool või kogukonnakeskus, mis on saanud kahjustada pärast maavärinat;
 • äsja saabunud varjupaigataotlejatele abi andmine;
 • metsa puhastamine metsatulekahjude ärahoidmiseks;
 • kogukonnakeskuses puuetega inimestega töötamine.

Sul ei paluta kindlasti täita ülesandeid, mis on seotud katastroofidele kiirreageerimisega. Selliste ülesannetega tegelevad eriväljaõppega ja -kogemustega inimesed, kes oskavad sellistes ohtlikes tingimustes ohutult tegutseda.

Lisateabe saamiseks vaadake projektide loetelu.

Millised kohustused ma endale võtan, kui liitun Euroopa solidaarsuskorpusega?

Kui liitud Euroopa solidaarsuskorpusega, palutakse sul kinnitada, et nõustud Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärkide ja põhimõteteganing järgid neid. Sinu andmed salvestatakse seejärel Euroopa solidaarsuskorpuse süsteemis.

Registreerimise käigus palutakse sul esitada peamised isikuandmed, projektid, milles osalemine pakuks sulle huvi, ning kogemused ja teadmised, mida saad tuua Euroopa solidaarsuskorpuse projektidesse. Pärast seda palutakse sul täita üksikasjalikum profiil, milles märgid ka võimalikud ajavahemikud, mil saaksid projektides osaleda. Kõiki esitatud andmeid saad ajakohastada igal ajal, logides sisse oma isiklikku Euroopa solidaarsuskorpuse kontosse.

Euroopa Komisjoni poolt Euroopa solidaarsuskorpuse projekte juhtima volitatud organisatsioonidel on juurdepääs sinu andmetele, kui nad otsivad oma projektidesse võimalikke vabatahtlikke või töötajaid. Kui organisatsioon võtab sinuga ühendust ja pakub sulle kohta oma projektis, ei pea sa seda vastu võtma – otsuse projektiga ühinemise või mitteühinemise kohta teed alati sina.

Kui otsustad, et ei soovi Euroopa solidaarsuskorpuse projektides osaleda, saad igal ajal oma isiklikku kontosse sisse logides oma profiili kas ajutiselt organisatsioonide eest peita või kustutada oma konto täielikult. Samuti on sul võimalus peatada e-kirjade ja muu teabevahetuse saamine.

Milline on erinevus Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtliku tegevuse ja tööprojektide vahel?

Euroopa solidaarsuskorpus ühendab kahte teineteist täiendavat suunda: vabatahtlik tegevus ja tööprojektid. Vabatahtliku tegevuse suund annab noortele võimaluse osaleda 2–12 kuu jooksul mõnes teises riigis täistööajaga vabatahtlikus teenistuses. See suund põhineb Euroopa vabatahtlikul teenistusel (mis kuulub programmi Erasmus+) ning muudel ELi toetusprogrammidel.

Tööprojektidega seotud suund annab noortele võimaluse töötamiseks, praktikaks või õpipoisiõppeks erinevates sektorites, mis hõlmavad solidaarsusega seotud tegevusi ning mis vajavad motiveerituid ja sotsiaalsete teemade pärast muret tundvaid inimesi. Tööprojektide suund ehitatakse üles järk-järgult asjaomastes valdkondades tegutsevate avalik-õiguslike asutuste, vabaühenduste ja äriühingute partnerluste kaudu.

Erinevad projektid eeldavad erinevate oskuste ja kogemustega inimesi, seega on organisatsioonidel võimalus värvata Euroopa solidaarsuskorpuse osalejaid vabatahtlikena, töötajatena, õpipoistena või praktikantidena.

Vabatahtlike tööd ei tasustata, kuid nad saavad toetusi sõltuvalt sellest, millisest ELi programmist konkreetset tegevust rahastatakse. Tavaliselt kantakse reisikulud projekti sihtpunkti ja tagasi ning majutus-, toitlustamis- ja ravikindlustuskulud. Elamiskulude katmiseks makstakse väikest päevaraha.

Noortega, kes osalevad Euroopa solidaarsuskorpuse kaudu tööprojektis, sõlmitakse tööleping ning nende töö tasustatakse kooskõlas riigis kehtiva töölepingu seaduse ja kollektiivlepingutega. Üldjuhul katavad nad oma igapäevased elamis- ja majutuskulud oma tööandjalt saadavast tasust ise. Nende suhtes kohaldatakse selle riigi tööõigust, kus nad töötavad. Erinevates ELi liikmesriikides töötamise kohta saad teavet veebisaidilt Teie Euroopa.

Õpipoisiõppes või praktikal osalevate noortega sõlmitakse samuti tööleping ning neile makstakse tavaliselt päevaraha.

Mis juhtub pärast seda, kui registreerin end Euroopa solidaarsuskorpuses?

Euroopa solidaarsuskorpus on uus algatus ja organisatsioonid veel alles kujundavad ja töötavad välja oma projektiideid ja -ettepanekuid. Eeldatavasti hakkavad organisatsioonid osalejaid värbama alates 2017. aasta hiliskevadest ning osalejad saavad projektidega ühineda alates juunist 2017.

Euroopa Komisjon hoiab sind seni Euroopa solidaarsuskorpuse teemal kursis e-posti ja sotsiaalmeedia vahendusel.

Millised organisatsioonid saavad Euroopa solidaarsuskorpuse projekte juhtida?

Euroopa solidaarsuskorpus on projektide juhtimiseks avatud erinevatele organisatsioonidele. Nendeks võivad olla valitsusasutused, omavalitsused, vabaühendused ja äriühingud. Need võivad olla mis tahes suurusega, alates suurtest hargmaistest ettevõtjatest ning lõpetades väikeste vabaühendustega, mis on tegevad kohalikus kogukonnas. Need organisatsioonid peavad juhtima solidaarsusega seotud projekte.

Kuidas saab organisatsioon taotleda Euroopa solidaarsuskorpuse projekti juhtimist?

Kogu aasta vältel kuulutab Euroopa Komisjon välja projektikonkursse erinevate Euroopa solidaarsuskorpuse projektide leidmiseks. Need projektid peavad olemas kooskõlas Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärgi ja põhimõtetega.

Kõik organisatsioonid peavad läbima kontrolli, et saada akrediteeritud Euroopa solidaarsuskorpuse projektide juhtimiseks ning enne seda, kui neil lubatakse teha otsinguid andmebaasis oma projektidesse osalejate leidmiseks ja nende värbamiseks Organisatsioonid peavad samuti järgima Euroopa solidaarsuskorpuse hartat.

Teated Euroopa solidaarsuskorpuse kohta avaldatakse asjakohaste Euroopa Komisjoni sotsiaalmeedia kontode ning eriväljaannete vahendusel.

Kust saaksin lisateavet Euroopa solidaarsuskorpuse kohta?

Palun loe hoolikalt sellel veebisaidil esitatud teavet. Kui sul on siiski küsimusi, võta meiega ühendust „Esita oma küsimus“; funktsiooni vahendusel. Püüame vastata viie tööpäeva jooksul.

Kuidas saada töö- või praktikakoha pakkumine kiiremini?

Pärast seda, kui oled end registreerinud seoses Euroopa solidaarsuskorpuse tööprojektidega seotud suunaga aadressil https://europa.eu/youth/SoLiDarity_en, on oluline, et ajakohastaksid oma profiili pidevalt. Laadi üles ka oma CV ja jälgi pidevalt huvitavaid osalemispakkumisi. Lisaks saad portaalist EURES tööpakkumisi ka ise aktiivselt otsida.

Kust saan leida võimalikke osalemispakkumisi?

Ava EURESe portaali tööotsijatele mõeldud jaotise sakk „Leia töökoht“ aadressil www.eures.europa.eu. Ava „Solidaarsuskonteksti“ kategooria all sakk „Sotsiaaltöö“, kasuta olemasolevaid filtreid ja otsi pakkumiste seast. 

Leidsin EURESe portaali kaudu sobiva töökoha ja sooviksin sellele kandideerida – mida pean järgmiseks tegema?

Kui oled juba leidnud ühe või mitu huvitavat tööpakkumist, võiksid võtta ühendust ühega kahest Euroopa konsortsiumist, kes tegelevad Euroopa solidaarsuskorpuse pakkumistega seotud praktiliste küsimustega Euroopa Liidus. Märgi kindlasti sind huvitavad pakkumised, sinu konkreetsed oskused/pädevused, mis on selle töö- või praktikakoha seisukohast olulised, ning ära unusta märkimast ka seda, et oled nõus tööga seotud ülesannete täitmiseks välismaale kolima.

NB! Konsortsium tegeleb vaid nende solidaarsuskorpuses registreerunutega, kes on huvitatud mõnes teises ELi riigis asuvast töökohast (nn piiriülene osalemispakkumine). 

Kui võtad konsortsiumiga ühendust, tutvusta end esmalt ja anna neile teada, mida oleks sul pakkuda (lisa näiteks oma CV ja märgi oma Euroopa solidaarsuskorpuse osaleja registreerimisnumber).

Oleks hea, kui edastaksid neile ka sind huvitava pakkumise juurde viiva lingi.

Konsortsiumidega, mis aitavad sind kogu protsessi vältel, saad sa ühendust võtta järgmiste veebisaitide / e-posti aadresside vahendusel:

Kas Euroopa vabatahtliku teenistuse programm on veel jõus?

Euroopa vabatahtliku teenistuse programm on lõpetatud ja see on Erasmus+ programmist eemaldatud. 2018. aasta lõpu seisuga on Euroopa solidaarsuskorpus peamine ELi programm, mis pakub noortele võimalusi osaleda vabatahtlikus tegevuses. Solidaarsuskorpus põhineb Euroopa vabatahtliku teenistuse edul ning kvaliteedil.

Milliste ELi rahastamisvahenditega rahastatakse Euroopa solidaarsuskorpust?

Euroopa solidaarsuskorpuse loomise ajal mobiliseeriti esialgu erinevate programmide (sealhulgas Erasmus+) olemasolevad rahalised vahendid. 2. oktoobril 2018 vastu võetud määruses, millega loodi Euroopa solidaarsuskorpus, kehtestati see eraldiseisva programmina, millel on nüüd oma eelarve. Programm, mille eelarve on 2018.–2020. aastani 375,6 miljonit eurot, pakub noortele erinevaid võimalusi osaleda vabatahtlikus tegevuses, praktika- ja töökohti ning võimalust juhtida enda solidaarsusprojekte. 

Kas Euroopa solidaarsuskorpus on meede või eraldiseisev programm?

Euroopa solidaarsuskorpus on nüüd täiemahuline programm. Mõnikord viitame sellele ka kui algatusele.

Kes haldab Euroopa solidaarsuskorpuse rahastamist ja kuidas?

Suuremat osa Euroopa solidaarsuskorpuse tegevusest ja asjakohast rahastamist rakendavad ja haldavad igas osalevas riigis riiklikud bürood.

Brüsselis asuv,Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet rakendab mõningaid meetmeid (peamiselt tugimeetmeid, kuid ka mõnda projektikonkurssi, nt vabatahtlike rühmade töö prioriteetseimates valdkondades).

Vastutus programmi juhtimise eest (mis hõlmab muidugi ka rahalisi vahendeid) kuulub Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadile.

Milliseid tegevusi Euroopa solidaarsuskorpuse raames toetatakse?

Nagu on märgitud Euroopa solidaarsuskorpuse programmijuhendis, hõlmab korpus järgmisi meetmeid:

 • kvaliteedimärgis;
 • vabatahtlik tegevus (vabatahtliku tegevuse projektid; vabatahtliku tegevuse partnerlused; vabatahtlike rühmade töö prioriteetseimates valdkondades);
 • praktika ja töökohad;
 • solidaarsusprojektid.
Kellega saan ühendust võtta, kui soovin juhendamist seoses vabatahtliku projektiga?

Kui soovid taotleda rahastamist, peaksid võtma ühendust Erasmus+ riikliku bürooga riigis, kus sinu organisatsioon on seaduslikult asutatud. Sa võid neile kas helistada või isiklikult kohale minna.

Kellele võib suunata kaebuse mõne konkreetse projekti kohta?

Peaksid esitama kaebuse riiklikule büroole või otse Euroopa Komisjonile.

Kas kõiki lähetavaid või vastuvõtvaid organisatsioone, mis on registreeritud Euroopa vabatahtliku teenistuse tarbeks, tunnustatakse automaatselt ka Euroopa solidaarsuskorpuse registreeritud organisatsioonidena?

Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteering vastab käesoleva programmiperioodi (2018–2020) ajal kehtivale kvaliteedimärgisele.

Nii koordineerivate kui ka lähetavate organisatsioonide akrediteeringut käsitatakse vabatahtliku tegevuse tugirolli kvaliteedimärgisena; vastuvõtvate organisatsioonide akrediteeringut käsitatakse vabatahtlike vastuvõtja rolli kvaliteedimärgisena.

Milline roll on lähetavatel organisatsioonidel?

Lähetava ülesandega tugiorganisatsioonidel on endiselt oluline roll osalejate valimisel ja vabatahtlike asjakohasel ettevalmistamisel. Neil on ka peamine roll ebasoodsas olukorras olevate noortega suhtlemisel ja nende kaasamisel korpusesse.

Kas Euroopa solidaarsuskorpuse programmil on samasugune liigendatud juhend nagu Erasmus+ programmil?

Euroopa solidaarsuskorpuse programmijuhend avaldatakse PDF-vormingus dokumendina ning see järgib Erasmus+ juhendi struktuuri.

Kas andmebaasis on võimalik organisatsioone filtreerida erinevate kriteeriumide alusel?

Siia klikkides saad otsida organisatsioone, millel on kehtiv akrediteering Euroopa solidaarsuskorpuse projektide väljatöötamiseks erinevate kriteeriumide alusel (nt riik, teema, linn, organisatsiooni nimi, akrediteeringu liik jne.) Võta arvesse, et osad neist ei ole aktiivsed. Soovitame sul kandideerida avaldatud osalemispakkumistel, mille leiad pärast sisselogimist esilehelt.

Kui osalesin Euroopa vabatahtlikus teenistuses, kas saan osaleda ka Euroopa solidaarsuskorpuse projektides?

Isikud, kes on osalenud Euroopa vabatahtliku teenistuse rahastatud pikaajalises vabatahtlikus tegevuses (enam kui 2 kuud), ei saa enam osaleda Euroopa solidaarsuskorpuse rahastatud pikaajalises vabatahtlikus tegevuses. Vaatamata sellele saab Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalenu võtta osa teistest korpuse osalemisvõimalustest (nt praktika, töö, solidaarsusprojektid ja vabatahtlikud rühmad).