Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Postavte sa proti šikanovaniu

Šikanovanie môže mať formu fyzického alebo slovného zneužívania a prebieha zvyčajne v škole. Viete, čo robiť, ak ste sa stali obeťou šikanovania? Alebo ak uvidíte niekoho iného, kto je šikanovaný?

Najčastejšími dôvodmi na šikanovanie bývajú vzhľad, telesné rozmery, sexuálna orientácia a rasa. Ale šikanovanie neznamená len fyzické násilie. Zahŕňa každé konanie smerujúce k tomu, aby sa obeť cítila zle. Príkladmi môžu byť strkanie, udieranie, podrážanie nôh, nadávky, urážlivé poznámky, šírenie klebiet a poškodenie alebo odcudzenie majetku.

 

Čo môžete urobiť vy?

Nikto by nemal byť objektom šikanovania, takže ak ste boli vystavení šikanovaniu alebo ste videli, že niekoho šikanujú, mali by ste sa ozvať. Európska sieť pre prevenciu kriminality poskytuje poradenstvo o tom, ako predchádzať a znižovať  šikanovanie v školách.

Jedným z jednoduchých spôsobov je účasť na medzinárodnom dni Postavte sa proti šikanovaniu. Deň proti šikanovaniu je špeciálne podujatie, v rámci ktorého sa podpisom špeciálneho „trička s potlačou“ a jeho nosením spájajú ľudia na celom svete, aby:

  • vyslali silný, nekonfrontačný odkaz odporu voči šikanovaniu;
  • sa identifikovali obetiam ako možný zdroj podpory ochotný pomôcť;
  • upriamili pozornosť na účinky šikanovania a podporili pasívnych svedkov k aktivite.

Vďaka tomu, že sa tričká s potlačou a služby poradenstva dostávajú do škôl a na pracoviská v 25 krajinách, tento postoj nadobúda celosvetový rozmer. Stačí len elektronicky zaregistrovať.

Zatiaľ sa do dňa proti šikanovaniu zapojilo viac než 3 100 škôl, pracovísk a organizácií, ktoré predstavujú viac ako milión ľudí. Aj keď hnutie začalo v Severnej Amerike, rýchlo sa šíri po celom svete.

 

Šikanovanie mimo školy.

Niekedy dochádza k šikanovaniu aj mimo školy, dokonca aj na internete. K šikanovaniu môže dôjsť počas aktivít po vyučovaní, športových činností, doma, na ulici a na pracovisku. Pri virtuálnom šikanovaní sa niekedy využívajú sms správy, e-maily alebo online odkazy na šírenie zahanbujúcich fotiek, hrozieb alebo urážlivých odkazov.

Dátum uverejnenia: pon., 24/06/2013 - 13:08


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!