Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Boj proti HIV

Odhaduje sa, že koncom roka 2011 žilo v európskom regióne približne 2,3 miliónov ľudí nakazených vírusom HIV. Ako môžete pomôcť bojovať proti vírusu?

HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie) útočí na imunitný systém človeka a narúša schopnosť organizmu bojovať proti vírusom, baktériám a hubám, ktoré spôsobujú ochorenia. Ak sa infekcia nezistí a nelieči, imunitný systém sa postupne oslabuje a AIDS (syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti) sa stáva chronickým, život ohrozujúcim stavom. HIV sa môže šíriť sexuálnym kontaktom, krvou alebo z matky na dieťa.

 

Svetový deň boja proti AIDS

Každý rok 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS sa schádzajú ľudia z celého sveta, aby pomohli  zvýšiť informovanosť o HIV/AIDS a ukázali celosvetovú solidaritu v boji proti tejto pandémii. Svetový deň je príležitosťou na šírenie informácií a podporu pokroku v prevencii a liečbe HIV/AIDS a starostlivosti o chorých. Dostať sa na nulu: žiadne nové infekcie HIV. Žiadna diskriminácia. Žiadne úmrtia súvisiace s AIDS – to je téma Svetového dňa boja proti AIDS počas rokov 2011 – 2015.

Podporovať Svetový deň boja proti AIDS však môžete počas celého roka svojím správaním. To znamená, že si zistíte fakty o HIV a tieto informácie využijete na svoju ochranu a ochranu iných.  Na webovej lokalite worldaidsday.org môžete nájsť veľa informácií o tom, ako sa správať zodpovedne.

 

Financovanie vášho projektu

Nadácia prežiť televíznej stanice MTV podporuje najinovatívnejšie projekty mladých ľudí zamerané na  boj proti HIV vo svojich miestnych komunitách.

Nová výzva na predloženie prihlášok sa očakáva v polovici roka 2013.

 

Informujte sa

Globálna koalícia mládeže o HIV/AIDS (GYCA) ponúka svojim členom bezplatné mesačné online kurzy o riadení projektov, politickom poradenstve, písaní žiadostí na získanie grantov a finančných prostriedkov a príprave  medzinárodnej konferencie o AIDS.

Kurz s 20 – 25 účastníkmi sa zvyčajne koná raz za mesiac. Pri výbere účastníkov sa zohľadňujú ich skúsenosti v oblasti HIV/AIDS, ich záväzok predať získané zručnosti a vedomosti miestnym vrstovníkom, geografická poloha a pohlavie. Priorita pri výbere sa dáva mladým ľuďom postihnutým HIV a/alebo tým, ktorí sú súčasťou okrajových skupín spoločnosti. Ak sa zaujímate o niektorý z týchto kurzov, preverte si harmonogram kurzov s príslušnými termínmi.