Portale Europeo per i Giovani
Informazioni e opportunità per i giovani in Europa.

Projekty Nadácie pre Deti Slovenska - Raz ročne spoločne

Raz ročne spoločne je grantový program pre organizácie, dlhodobo pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi s hemofilickým ochorením.
Raz ročne spoločne je grantový program pre organizácie, dlhodobo pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi s hemofilickým ochorením.
Ide o grantový program určený pre vybrané organizácie, dlhodobo pracujúce s veľmi špecifickou cieľovou skupinou – deťmi a mladými ľuďmi s hemofilickým ochorením.

Ciele projektu

- Umožniť deťom a mladým ľuďom so špecifickým ochorením prekonať následky zdravotného znevýhodnenia.

- Napomáhať sociálnej a výchovno-vzdelávacej integrácii týchto detí a mladých ľudí.

 

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia vo veku 0 – 18 rokov so špecifickým chronickým ochorením (napr. onkologické ochorenie, cystická fibróza, muskulárna dystrofia) žijúci na Slovensku, ktorí nie sú koncentrovaní vzhľadom na svoje špecifické chronické ochorenie na jednom mieste, a tak práca s nimi nemôže prebiehať pravidelne a systematicky.

Sekundárnou cieľovou skupinou sú blízki príbuzní (napr. rodičia či súrodenci) týchto detí a mladých ľudí.

 

Oblasti podpory

  • terapia a rehabilitácia (rekondičné a rehabilitačné aktivity);
  • voľný čas (športové a kultúrne podujatia, víkendové pobyty, tábory);
  • vzdelávanie a výchova (vzdelávací tréning).

 

Pubblicato: sab, 28/02/2015 - 13:18


Tweet Button: 

Link correlati


Info for young people in the western balkans

Hai bisogno di aiuto o consulenza da parte di un esperto?

Chiedilo a noi!