Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zlepšite svet s programom Mládež v akcii

Zlepšite svet mladým ľuďom vo vašej komunite pomocou projektu v rámci programu Mládež v akcii. Nie je to také ťažké, ako sa môže zdať. Najdôležitejšie je, aby ste verili v to, čo robíte a zamerali sa na svoj cieľ!

Program EÚ Mládež v akcii ponúka finančnú podporu pre mládežnícke projekty, ktoré zlepšujú povedomie o aktívnom európskom občianstve, solidarite a tolerancii medzi mladými Európanmi. Mládežnícke organizácie alebo skupiny mladých ľudí z programových krajín môžu byť organizátormi projektu a môžu požiadať o financovanie z prostriedkov EÚ.

Súčasné a predošlé projekty.

 

Začíname – ako vytvoriť projekt?

Premyslite si vaše ciele: Čo chcete dosiahnuť? Ako vaše plány odrážajú záujmy a skutočné potreby mladých ľudí?

Ak si myslíte, že sa s vaším nápadom môžete uchádzať o financovanie, prečítajte si príručku programu Mládež v akcii, aby ste sa uistili, že váš projekt spadá do jeho pôsobnosti.

Pozorne si prejdite všetky dokumenty uverejnené v rámci výzvy na predkladanie návrhov vrátane žiadosti. Prečítajte si osvedčené postupy z úspešných projektov minulosti, môžu vás inšpirovať.

 

Hľadanie partnerskej organizácie

Európsky projekt by mal vždy zahŕňať partnerov, teda iné organizácie, ktoré zdieľajú vaše nápady, a sú ochotné s vami pracovať na dosiahnutí spoločných cieľov.

Eurodesk vám môže pomôcť nájsť vhodných partnerov prostredníctvom rozšírenej siete národných koordinátorov a miestnych a regionálnych partnerov. Pri hľadaní môžete využiť aj databázu partnerov OTLAS. Projekty programu Mládež v akcii by mali aktívne zapájať mladých účastníkov, ktorí už boli v tzv. prípravnej fáze, keď sa partnerské organizácie dohodnú na téme mládežníckej výmeny, programe činností, pracovných metódach atď.

V tomto štádiu vaším hlavným cieľom bude pripraviť časový plán a rozpočet. S vašimi partnermi rozhodnete o potrebných krokoch, pracovných postupoch a zdrojoch.

 

Pomoc a poradenstvo

Program Mládež v akcii poskytne usmernenia vo všetkých fázach vývoja projektu. Môžete požiadať o pomoc a zorganizovať odbornú prípravu prostredníctvom národných agentúr programu Mládež v akcii a siete Eurodesk. Môžete požiadať aj o pomoc na centrálnej úrovni a obrátiť sa na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) alebo sieť SALTO.

 

Ako žiadať o financovanie?

Výberové postupy, termíny a miesta podania žiadosti sa môžu odlišovať v závislosti od projektu. Uistite sa preto o správnosti informácií a pozorne si prečítajte pravidlá podávania žiadosti.

Ak váš projekt spĺňa podmienky, žiadosť by ste mali poslať buď agentúre EACEA alebo vašej národnej agentúre. Nezabudnite dodržať termíny.