Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Stáže v Európskom parlamente

Snívate o tom, že sa stanete poslancom Európskeho parlamentu za svoju krajinu? Začnite už teraz prostredníctvom platenej stáže a získajte lepší prehľad o tom, ako Parlament funguje.

Môžete si vybrať zameranie na žurnalistiku alebo všeobecnú stáž.

 

Platené stáže Roberta Schumana sú určené pre absolventov vysokých škôl. Prostredníctvom stáží si môžete doplniť vedomosti získané počas štúdia a oboznámiť sa s fungovaním Európskeho parlamentu.

 

Ako podať prihlášku

Ak máte záujem o všeobecnú stáž, musíte preukázať, že ste v rámci štúdia napísali hodnotnú prácu vyžadovanú v kontexte podmienok pre získane diplomu alebo že ste publikovali vo vedeckom časopise.

Ak máte záujem o žurnalistické zameranie, musíte tiež preukázať odborné skúsenosti alebo kvalifikáciu v odbore žurnalistiky.

Ak spĺňate uvedené podmienky, môžete vyplniť online prihlášku. Ak máte o stáž v EP záujem, musíte si vybrať jednu z dvoch ponúkaných možností.

 

Termíny

Platené stáže trvajú 5 mesiacov a každoročne začínajú 1. marca a 1. októbra.

Môžete podať žiadosť o:

-        marcovú stáž (prihlášky sa posielajú od 15. augusta do 15. októbra predchádzajúceho roka);

-         októbrovú stáž (prihlášky sa posielajú od 15. marca do 15. mája toho istého roka).

 

Ak ste boli vybratí

Ak vás vybrali, musíte predložiť nasledujúce doklady:

-          kópiu svojho pasu alebo preukazu totožnosti;

-          kópiu svojho diplomu/ov o ukončení vysokoškolského štúdia;

-          list od odborníka, ktorý môže poskytnúť objektívne hodnotenie vašich schopností;

-          kandidáti na všeobecnú stáž – dôkaz o písomnej práci (osvedčenie, titulnú stranu, diplom atď.)

-          kandidáti žurnalistického zamerania – publikáciu alebo členstvo v združení novinárov v krajine EÚ, alebo diplom v odbore žurnalistiky, ktorý je uznaný v členskom štáte EÚ alebo kandidátskych krajinách.

 

Dátum uverejnenia: pon., 24/06/2013 - 14:59


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!