Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Greenways - Zelené cesty

Greenways („zelené cesty“, z angl.) sú trasy alebo komunikácie, ktoré slúžia obyvateľom na rekreáciu a šport, pre každodenné dochádzanie do práce či do školy a pod.

Zelené cesty motivujú k rekreačnému pohybu (chôdza, beh, bicyklovanie, korčuľovanie, bežkovanie,...) a riešia konflikt medzi motorovou a nemotorovou dopravou pri dochádzaní do práce, školy, na nákupy, na ihrisko, do prírody a pod. V USA a Európe majú greenways dlhoročnú tradíciu a stali sa bežnou súčasťou infraštruktúry v mestách a na vidieku.
 

Nezanedbateľnou formou využitia mnohých greenways je aj turizmus, sú totiž dobrým prostriedkom pre propagáciu regiónu, pre prilákanie a udržanie návštevníkov a poskytnutie služieb pre nich (napríklad náučné a interpretačné chodníky, spájanie atraktivít obce/mesta do ucelenej trasy, poskytovanie sprievodcovstva, požičiavanie bicyklov a pod.). Dôležitým aspektom programu Greenways je, že podporuje iba projekty, ktoré si vymysleli a chcú ich realizovať obyvatelia danej lokality, teda nie miestne úrady a verejná správa (aj keď ich účasť je samozrejme viac ako žiadúca).


Nadácia Ekopolis zastrešuje projekt, ktorého cieľom je plánovanie a budovanie trás pre aktívny spôsob života a nemotorovú dopravu v spolupráci viacerých miestnych partnerov.

 
Kto sa môže uchádzať o podporu

Neziskové organizácie s relevantným poslaním, ale nie je vylúčená ani podpora neformálnej skupiny občanov, obce, inštitúcie a pod. Presné vymedzenie prijímateľov grantu je vždy v príslušných propozíciach vyhláseného grantového kola.

 
Podporované aktivity


Výstupom podporených projektov sú vždy hotové trasy – greenways. V záujme ich vybudovania podporujeme prípravné a plánovacie práce, nákup materiálu, odmeny pre expertov a remeselníkov, organizačné náklady, propagáciu a pod. Presné vymedzenie oprávnených nákladov je vždy v príslušných propozíciach vyhláseného grantového kola. Poskytujeme aj nefinančnú podporu – konzultácie, komunikáciu s inými partnermi, účasť na rôznych akciách a pod. Dôležitú úlohu tu zohráva naše aktívne členstvo v sieti podobných programov Stredoeurópske greenways, ako aj v Európskom združení greenways (European Greenways Association).
 

Pubblikat: Ħam, 23/05/2013 - 02:07


Tweet Button: 

Links relatati


Info for young people in the western balkans

Teħtieġ għajnuna jew parir espert?

Staqsina!