Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zelená škola – pomáhaj meniť svoje okolie

Zapoj sa spolu so svojou školo do programu Zelená škola a zmeňte spoločne svoje okolie k lepšiemu.
Zapoj sa spolu so svojou školo do programu Zelená škola a zmeňte spoločne svoje okolie k lepšiemu.
Rád by si svoju školu viedol k zlepšeniu, ale myslíš si, že na to nemáš kompetencie? Mýliš sa! Meniť môžeš aj ty. Zapoj ju do programu Zelená škola a podniknite spolu sedem krokov k svetlejším zajtrajškom.

 

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Za cieľ má podporu školských komunít. Na vlastnej koži si môžeš vyskúšať čaro i nástrahy spolupráce. S pomocou učiteľov a rodičov budeš riešiť reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomôžeš k pozitívnej zmene.

 

 

Na Slovensku program existuje od roku 2004.  V polsednom ročníku do neho bolo zapojených 271 škôl. Koordináciu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

 

 

Zapojením sa zlepšíš nasledovné zručnosti:

 

  • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
  • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
  • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
  • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
  • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

 

Učiteľ je vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu k zmene. Zapojenie školy do programu im umožňuje rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

 

 

Ako to prebieha?

 

Program ponúka jedinečnú metodiku 7 krokov, ktorá postupne vedie školu a jej študentov k pozivívnej zmene.  

 

 

Čo program ponúka tvojej škole?

 

  • inšpiratívne a zážitkové workshopy
  • metodické a informačné materiály,
  • profesionálnych osobných konzultantov,  
  • výmena skúseností s inými školami, 
  • informačnú podporu.

 

Ak by si sa so svojou školou do programu rád zapojil, nezabudni si prečítať viac o programe, informácie o metodike 7-mich krokov, témach programu a, samozrejme, pravidlá.

 

 

Zelená Škola - Cesta ku krajšiemu a zelenšiemu prostrediu

Video Description: 
Aby si si vedel lepšie predstaviť, o čom je program Zelená škola v praxi, pozri si nasledovné video.

Dátum uverejnenia: štv., 30/10/2014 - 00:37


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!