Portal Ewropew taż-Żgħażagħ
Informazzjoni u opportunitajiet għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa.

Rozvojové dobrovoľníctvo pre teba

Práca, úrad práce alebo štúdium nie sú jediné tri možnosti. Čo takto skúsiť (rozvojové) dobrovoľníctvo?

Rozvojové dobrovoľníctvo ti:

 • Poskytuje jedinečnú interkultúrnu skúsenosť,
 • Rozvíja osobnosť a komunikačné zručnosti,
 • Umožňuje komunikáciu ľudí, ktorí by sa inakšie ani nestretli,
 • Posilňuje vnímanie globálneho sveta,
 • Odbúrava predsudky,
 • Napomáha vytvárať vzťahy a medzinárodné siete založené na tolerancii, rešpekte a úcte,
 • Posilňuje ľudskú solidaritu a otvorenosť novej kultúre,
 • Prispieva k budovaniu kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce,
 • Zlepšuje kvalitu a kvantitu aktivít globálneho rozvojového vzdelávania,
 • Zvyšuje povedomie a informovanosť o živote a potrebách v menej rozvinutých krajinách, o zmysluplnosti dobre realizovanej rozvojovej pomoci a spolupráce,
 • Odpovedá na výzvy modernej spoločnosti.

Projekty rozvojového dobrovoľníctva ponúka na Slovensku "Platforma mimovládnych rozvojových organizácií" (Platforma MVRO)

Platforma MVRO je záujmovým združením právnických osôb - strešnou organizáciou 33 mimovládnych organizácií na Slovensku (25 riadnych členov a 8 pozorovateľov), ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Jej úlohou je zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí, ovplyvňovať tvorbu politík rozvojovej spolupráce a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o otázkach rozvojovej pomoci. Členovia Platformy MVRO sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.
 

História

Platforma MVRO sa formovala postupne od roku 1998. V roku 2003 bola založená 15 zakladajúcimi členmi ako záujmové združenie právnických osôb a oficiálne zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave. V tom istom roku sa stala jedným zo zakladajúcich členov Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií (CONCORD). V máji 2010 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi MZV SR a Platformou MVRO, ktoré uznalo združenie za oficiálneho partnera MZV SR pri pripomienkovaní a príprave kľúčových dokumentov týkajúcich sa rozvojovej politiky a rozvojovej spolupráce a definovalo všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci.

 

Pubblikat: Ħam, 23/05/2013 - 01:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Teħtieġ għajnuna jew parir espert?

Staqsina!