Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Stáže

Stáže predstavujú asi najlepší spôsob na oboznámenie sa s pracovným svetom a získanie praktických skúseností a kvalifikácie pre vašu budúcu kariéru.

Stáže poskytujú dočasné pracovné skúsenosti v trvaní od troch mesiacov do jedného roka. Mladí ľudia ich absolvujú zvyčajne po skončení vysokoškolského štúdia, no ešte pred nástupom do prvého zamestnania. V niektorých prípadoch však môže byť stáž povinná už v rámci štúdia.

Stáž je pre vás príležitosťou na reálne a praktické uplatnenie vedomostí, ktoré ste získali počas štúdia. Všetky stáže by vám mali ponúknuť možnosť pracovať na konkrétnom projekte s jasným zameraním vo vybranom odvetví alebo pracovnej oblasti. Vaše úlohy a očakávané výsledky praxe by mali byť stanovené v písomnej dohode o stáži.

 

Nie všetky stáže však dodržiavajú tieto usmernenia, preto Európske fórum mládeže vypracovalo návrh Charty kvality stáží. Cieľom tohto dokumentu je ustanoviť právne kritériá kvality pre stáže a zároveň vyzýva poskytovateľov, aby sa zaviazali k dodržiavaniu týchto noriem kvality.

 

V Európe aj mimo nej existuje mnoho príležitostí na stáže, či už doma alebo v zahraničí, v medzinárodných organizáciách, verejných inštitúciách alebo súkromných spoločnostiach. Eurodesk poskytuje aktuálny zoznam možností na stáž.