Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Potrebuješ poradiť pri voľbe štúdia, povolania či nasmerovaní kariéry?

Nájdi si svoju vysnívanú prácu už dnes
Potrebuješ poradiť pri voľbe štúdia, povolania či nasmerovaní kariéry?
Človek sa v priebehu svojho života pri hľadaní svojho miesta vo svete práce veľakrát ocitne na križovatke, kde sa musí rozhodovať, ktorým smerom sa vydať. Niekedy stačí informácia, niekedy je potrebné poradiť sa, v tých zložitejších situáci

 

Ak si žiakom základnej školy alebo študentom strednej školy a nevieš, ktorým smerom by si sa mal ďalej uberať, akú strednú alebo vysokú školu si vybrať, prípadne ak si ako budúci absolvent už na prahu vstupu na trh práce, máš možnosť využiť služby výchovného a kariérového poradenstva:

  • na každej základnej a strednej škole pôsobí výchovný poradca, ktorý okrem toho, že učí svoje predmety ako iní učitelia na škole, poskytuje aj poradenstvo pri voľbe štúdia a povolania, má k dispozícii najmä množstvo informácií o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách či už na Slovensku alebo i v zahraničí, podmienkach prijatia, nárokoch jednotlivých študijných smerov a odborov a pod.,
  • na niektorých školách pôsobí školský psychológ, ktorý dokáže veľmi účinne pomôcť, najmä ak sa nevieš rozhodnúť, ak si nie si istý svojím rozhodnutím, prípadne ak sa cítiš v tejto situácii trochu stratený – prostredníctvom diagnostických metód dokáže odhaliť dominantné profesijné záujmy, osobnostné predpoklady, silné stránky, o ktoré sa pri svojom rozhodovaní možno oprieť,
  • pomôcť pri voľbe štúdia a povolania vedia aj psychológovia a ďalší odborníci v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sú vo všetkých okresných mestách na Slovensku (ich adresy a ďalšie kontaktné údaje si môžeš pozrieť na tejto stránke: http://www.vudpap.sk/adresar-cpppap/).

Ak si už svoje vzdelávanie ukončil a hľadáš vhodné pracovné príležitosti, možnosti uplatnenia na trhu práce, odbornú pomoc ti môžu poskytnúť aj úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (adresy a ďalšie kontaktné údaje sú na adrese www.upsvar.sk), a to buď v ich informačno-poradenských strediskách, alebo prostredníctvom svojich odborných poradcov a ďalších odborníkov. O pracovných príležitostiach v zahraničí informuje a poradenstvo v tejto oblasti poskytuje portál Európskych služieb zamestnanosti EURES, www.eures.sk, ale aj EURES poradcovia a asistenti na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Informácie o možnostiach vzdelávania a pracovného uplatnenia sú dnes dostupné na mnohých internetových portáloch, z tých najzaujímavejších spomeňme súbory informácií a rád „Kariéra a zamestnanie“ na portáli Informačného centra mladých, www.icm.sk,  či Internetového sprievodcu trhom práce, www.istp.sk,  alebo balíček „Kariéra v kocke“ na  známom portáli Profesia, http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/100

Dátum uverejnenia: ut., 21/05/2013 - 17:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!