Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Nadácia Pontis – Hlavy pomáhajú

Program zapája profesionálov z firiem do riešenia spoločenských problémov formou pro bono služieb pre neziskové organizácie.
Program zapája profesionálov z firiem do riešenia spoločenských problémov formou pro bono služieb pre neziskové organizácie.
V programe Hlavy pomáhajú Nadácia Pontis zapája profesionálov z firiem do riešenia spoločenských problémov formou pro bono (bezplatne alebo za symbolickú cenu) služieb pre neziskové organizácie.

Ak chceme žiť v dobrej krajine, potrebujeme silné neziskové organizácie, aktívnych občanov a nositeľov pozitívnej zmeny, aby sme mohli riešiť dôležité spoločenské problémy.

Väčšina neziskových organizácií však nemá prístup k profesionálnym službám v oblasti komunikácie, marketingu, IT, manažmentu, či ľudských zdrojov, ktoré potrebujú pre efektívnejšie napĺňanie svojho poslania.

Zároveň rastie počet firiem a ľudí, ktorí chcú využiť to, v čom sú dobrí, na zmysluplné projekty, ktoré prinášajú pozitívne zmeny.

Preto aktivita nadácie Pontis, Hlavy pomáhadú, prepája tieto dva svety a sprostredkúva neziskovým organizáciám profesionálne pro bono služby vo forme krátkodobých i dlhodobých projektov.

Yayınlanma: Cmt., 28/02/2015 - 23:42


Tweet Button: 

İlgili bağlantılar


Info for young people in the western balkans

Uzman yardımına veya tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Ask us!