Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

AIESEC vychováva mladých profesionálov

Náročné rozoznať, čo znamená 6 písmen v názve, ale ľahké zistiť, čo vlastne AIESEC robí a ako tým ovplyvňuje svet vôkol nás. Najväčšia svetová študentmi vedená organizácia AIESEC úspešne pôsobí aj na Slovensku a mení tradičnú podobu vzdelávania. AIESEC Slovensko pripravuje mladých profesionálov a otvára mladým ľuďom dvere do sveta.

Skúsenosti a vedomosti

AIESEC ponúka teoretické znalosti, ktoré sú ale okamžite implementované priamo do praxe. Pre lepšiu predstavu to skúsime ilustrovať – ak sa stanete členmi AIESEC, ste následne zaradení do tímu v niektorej z funkčných oblastí a dozviete sa všetky informácie o tom, ako to v danej oblasti funguje. Oblasti sú rôzne – marketing, predaj, financie, medzinárodné projekty a ľudské zdroje. Potom začnete pracovať priamo v praxi a budete plniť úlohy od skúseného team-leadra. Úlohy sú rôznorodé a zaujímavé -  napríklad v oblasti predaja si sami dohodnete stretnutie u potenciálneho partnera, potom sa stretnutia zúčastníte a posnažíte sa nadviazať úspešnú spoluprácu. Zdá sa vám, že AIESEC funguje ako firma? Áno, mnohé procesy v AIESEC sú rovnaké, ako v korporáciách! Výsledkom toho je, že členovia AIESEC sú po skončení školy lepšie pripravení na začiatok pracovnej kariéry v korporátnom sektore. 

aiesec_base_logo_by_ahzog-d3er762.jpg

https://europa.eu/youth/sites/default/files/aiesec_base_logo_by_ahzog-d3er762.jpg

 

Pracovný trh a vzdelávanie

Situácia na miestnom trhu práce je pre mladých ľudí a absolventov škôl veľmi zložitá. Mladí nenachádzajú mnoho voľných a zaujímavých pracovných pozícií, čoho dôsledkom je rast miery nezamestnanosti v tejto sociálnej skupine. AIESEC mení svet prostredníctvom interaktívneho vzdelávania. Táto snaha je prepojená s možnosťou členstva  v organizácii, keďže členovia AIESEC sa môžu aktívne zúčastňovať viacerých zaujímavých tréningov a školení (napríklad na témy ako prezentačné zručnosti, time-manažment, príprava na pracovný pohovor a podobne). AIESEC takisto organizuje vzdelávacie konferencie, kde si skúsení školitelia pripravujú interaktívne workshopy a prezentácie.

Otvorenie dverí do sveta

AIESEC ponúka zahraničné stáže pre všetkých vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov (max. do 2 rokov po skončení štúdia). Záujemcovia prechádzajú výberovým procesom, pozostávajúcim z pohovoru a jazykového testu. Pokiaľ procesom prejdú, získajú prístup do databáze stáží z celého sveta. Organizácia AIESEC ponúka 2 základné druhy stáží – prvým je kultúrna rozvojová stáž (max. 2 mesiace)  a druhým profesionálna stáž (max. 1 rok). Rozdiel medzi stážami je predovšetkým v požiadavkách, ktoré musí stážista splniť – kultúrne stáže sú vhodné najmä pre študentov všetkých ročníkov vysokých škôl, tie profesionálne najmä pre starších študentov a absolventov. AIESEC otvára svet prostredníctvom zahraničných stáží, ktoré sú pre slovenských študentov veľmi atraktívne a aj ich študenti veľmi často využívajú.

AIESEC prináša nový druh neformálneho vzdelávania na Slovensku a vychováva novú generáciu mladých profesionálov. Chce priniesť nové trendy do nášho vzdelávania a ovplyvniť celú spoločnosť prostredníctvom aktivít proaktívnych a tolerantných členov AIESEC.  

Pýtate sa prečo sa zúčastniť stáže cez AIESEC na Slovensku? Checkni toto video:

AIESEC Nitra promo OGX - Why to go for intership

Video Description: 
AIESEC in Slovakia - Why to go for intership?

Dátum uverejnenia: pon., 08/09/2014 - 10:51


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!