Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Stáž v Európskej medicínskej agentúre

EMA Traineeship Programme

Študovali ste prírodné vedy, medicínu, právo alebo dokonca informačné technológie? Máte možnosť žiadať o stáž programu EMA. Stážisti majú možnosť dozvedieť sa, čo agentúra robí a aká je jej úloha v rámci aktivít Európskej Únie.

Kto sa môže prihlásiť

Stáž je zameraná na absolventov vysokých škôl a na ľudí na začiatku svojej profesionálnej kariéry. Úspešní kandidáti by mali byť zameraní na odbory týkajúce sa činnosti agentúry, ako napríklad:

    
farmácia;
    
medicína;
    
prírodné vedy;
    
zdravotná starostlivosť;
    
chémia;
    
informačné technológie.
     


Agentúra tiež uvíta žiadosti od kvalifikovaných právnikov so záujmom o farmaceuticko - právne záležitosti a tiež čerstvo kvalifikovaných kandidátov so záujmom o oblasti ľudských zdrojov, rozpočtu a účtovníctva. Uchádzači s pozadím v komunikácii, public relations alebo webu sa môžu tiež uplatniť, rovnako ako ľudia s pozadím v knihovníctve a informačnej vede.
 


Záujemcovia by mali:

   - 
byť štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie, Islandu, v Lichtenštajnska alebo Nórska, alebo kandidátskych krajín, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia;
   -
  mať vysokoškolské vzdelanie alebo jeho ekvivalent v čase podania žiadosti;
   - 
mať dobrú znalosť angličtiny a jedného alebo viacerých ďalších úradných jazykov EÚ.
     


Doba trvania stáže a výška grantu

Stáž sa začína v októbri a zvyčajne trvá od šesť do dvanásť mesiacov. Agentúra hradí grant vo výške 1350 libier za mesiac.

Termín na odoslanie prihlášok bol do 15. júna. Akonáhle bude zverejnená ďalšia výzva, budeme vás informovať. 


Prihláška

Pokiaľ máte záujem o túto stáž, viac informácií o prihláške a pravidlách, ktorými sa riadi stáž nájdete na webovej stránke stáže.

Dátum uverejnenia: pia., 13/06/2014 - 16:06


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!