Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Štipendijný program YouthActionNet

Ste mladí podnikatelia pôsobiaci v sociálnej oblasti alebo v oblasti práv dieťaťa vo vašej komunite? YouthActionNet môže podporiť váš projekt prostredníctvom štipendijného programu!

Štipendijný program YouthActionNet sa zameriava na výnimočných mladých podnikateľov v sociálnej oblasti kdekoľvek na svete, ktorí vyvíjajú inovatívne prístupy k riešeniu otázok medzinárodného významu.

Každý rok je vybratých 20 mladých podnikateľov pôsobiacich v sociálnej sfére na ročný štipendijný program, ktorý zahŕňa:

· získavanie zručností – celoročné vzdelávanie, ktoré ponúka dynamickú vzájomnú výučbu, spoluprácu a výmenu vedomostí medzi mladými ľuďmi s novými nápadmi pre budúcnosť. Toto vzdelávanie sa zameriava na šesť aspektov líderstva: osobnostný, myšlienkový, politický, kooperačný, organizačný a spoločenský.

· vytváranie siete kontaktov a zdroje – prístup k potenciálnym zdrojom na podporu stážistov a ich projektov (vrátane dobrovoľníkov a mentorov), grantové možnosti, grantové možnosti, príležitosti na vytváranie sietí a spoluprácu na projektoch Medzinárodnej nadácie pre mládež (IYF) a jej partnerov, členstvo v celosvetovej sieti YouthActionNet pre absolventov a stážistov.

· propagačné činnosti – školenia v oblastiach, ako sú plánovanie komunikácie, mediálne služby, informačné správy, prezentačné schopnosti, inovatívne využívanie nových mediálnych technológií, prístup do celosvetových platforiem v oblasti informácií a mediálneho pokrytia.

 

Ako podať prihlášku

Podmienky na podanie prihlášky:

-          vek od 18 do 29 rokov;

-          byť zakladateľom existujúcich projektov/organizácií, alebo vedúcim projektu v rámci organizácie a mať potvrdenie o ročnej pracovnej skúsenosti v úlohe vedúceho pri projektoch zameraných na sociálne zmeny;

-          ovládať angličtinu na výbornej úrovni (žiadosti musia byť predložené v angličtine);

-          byť v určenom dátume k dispozícii a zúčastniť sa programu v plnej dĺžke.

Ak spĺňate všetky tieto podmienky, potom sa stačí len zaregistrovať a prihlásiť sa online vo februári 2013.

 

„Toto bola moja prvá účasť na programe, ktorý spojil mladých podnikateľov v sociálnej oblasti z celého sveta, aby sa mohli navzájom učiť, ako lepšie riadiť svoje organizácie. Bola to naozaj jedinečná príležitosť, ktorá mi ukázala predovšetkým to, že nie som jediný, kto sa takejto práci venuje.“
Názor účastníka programu

 

Tento program, ktorý spustila Medzinárodná nadácia pre mládež v roku 2001, posilňuje, podporuje a vyzdvihuje úlohu mladých ľudí pri realizácii pozitívnych zmien v ich komunitách.

 

Dátum uverejnenia: pon., 24/06/2013 - 14:48


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!