Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zamestnanosť v Európe

Vieme, že nezamestnanosť mladých v Európe je vysoká, ale takmer polovica ľudí, ktorí si v roku 2010 našli prácu, patrila do vekovej kategórie 19 až 29-ročných. Znamená to, že v roku 2010 si našlo prácu približne 20 miliónov mladých ľudí.

Ako sa k nim môžete zaradiť?

 

Môžete začať tým, že navštívite miestny úrad práce.

Môžete využiť aj Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES, ktorý združuje vyše 5 000 miestnych úradov práce z celej Európy, zabezpečuje kontakt uchádzačov o prácu so zamestnávateľmi a ponúka aktívne služby podpory pri hľadaní práce.

 

V akom veku môžete začať pracovať?

V rámci celoeurópskeho zákazu detskej práce nemôžete pracovať, pokiaľ nemáte 15 rokov, alebo ste ešte neukončili povinnú školskú dochádzku, hoci i tu existujú určité výnimky umožňujúce pracovať už od 13, resp. 14 rokov.

Na ochranu mládeže do 18 rokov slúžia aj osobitné právne predpisy EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti, v ktorých sú vymedzené pracovné miesta, ktoré nie sú vhodné pre mladých ľudí, pretože presahujú ich duševné alebo telesné kapacity alebo ich vystavujú škodlivému pôsobeniu nebezpečných látok .

Pravidlá EÚ pre pracovné podmienky mladých ľudí.

 

Zvýšte svoje šance

-        Nájdite si čas a chuť na napísanie dobrého životopisu

-         Ubezpeète sa, že váš online profil na stránkach sociálnych sietí neobsahuje informácie, ktoré by vám mohli uškodi. Mnohí zamestnávatelia v súèasnosti využívajú internet, aby sa dozvedeli viac o uchádzaèoch. Sami si vyh¾adávajte informácie, aby ste mali preh¾ad o tom, èo sa deje.

-       Buďte proaktívni

o   kontaktujte priamo firmy, aj keď neponúkajú pracovné miesta;

o   snažte sa zviditeľniť medzi ostatnými;

o   spýtajte sa priateľov a známych, či vedia o nejakých voľných pracovných miestach;

o   uistite sa, že všetky relevantné osoby vedia o vašej dostupnosti a o vašich osobitných schopnostiach.

-         Popremýš¾ajte nad kurzom odbornej prípravy. Mnohé podniky si cenia uchádzaèov, ktorí môžu ponúknu viac ako len akademické vzdelanie.