Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Európske služby zamestnanosti pre mladých

Práca v zahraničí
Práca v zahraničí
Hľadáš svoje uplatnenie? Chceš pracovať, študovať alebo si zvýšiť kvalifikáciu? Potrebuješ získať prax, čo zdokonaliť sa v cudzom jazyku? Možno chceš zrealizovať svoje podnikateľské nápady.

 

Obráť sa na EURES SLOVENSKO, ktoré je súčasťou celoeurópskej siete zamestnanosti v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku. EURES poradcov a asistentov nájdeš na 46 Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku.

EURES - EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti) – predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.

 

EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. Okrem pracovných miest disponujú naši poradcovia informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, vedia pomôcť a poradiť pri tvorbe životopisov do jednotlivých krajín a zreálňujú predstavy našich klientov o práci v zahraničí.