Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Leonardo da Vinci – odborné vzdelávanie a príprava

Študujete na strednej odbornej alebo učňovskej škole? Hľadáte stáž v zahraničí? Potom je tu pre vás program Leonardo da Vinci.

V rámci programu Leonardo da Vinci  sa študenti a čerství absolventi stredných odborných a učňovských škôl môžu uchádzať o medzinárodné stáže v podnikoch alebo zariadeniach poskytujúcich odbornú prípravu.

Program je zároveň určený aj pre pedagógov a iných odborníkov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

 

Ako podať prihlášku

Programu sa môžu zúčastniť čerství absolventi stredných a vyšších odborných škôl z:

  • členských štátov EÚ
  • Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Turecka, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Albánska, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory a Srbska.

Spĺňate tieto podmienky? Ak áno, obráťte sa na oddelenie pre medzinárodné vzťahy na vašej škole.

Žiadosti predkladajú organizácie, nie jednotlivci. Viac informácií vám poskytne príslušný orgán vo vašej krajine.

 

„Táto stáž mala pre môj život zásadný význam, pretože som sa vďaka nej zoznámila s úplne odlišnou realitou a posunula sa ako človek dopredu.  V triede sme sa učili ako by mala vyzerať sociálna práca. Ale kontakt so skutočnými ľuďmi, ktorí mali  vážne problémy integrovať sa do spoločnosti, bola úplne iná vec. Počas tejto stáže som sa naučila veci, ktoré využívam aj vo svojej súčasnej práci.“
Andreia Alves z Portugalska, ktorá vyštudovala sociálnu prácu a absolvovala stáž v Spojenom kráľovstve

 

 

V rámci programu celoživotného vzdelávania Európskej únie sa z prostriedkov programu Leonardo da Vinci financujú rôzne typy aktivít, vrátane sietí zameraných na konkrétne oblasti odborného vzdelávania a projektov zacielených na prenos alebo rozvoj inovatívnych postupov.

 

Dátum uverejnenia: pon., 24/06/2013 - 11:06


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!