Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Výmeny a projekty v rámci programu Mládež pre Európu – učenie sa v pra

Projekty v rámci programu „Mládež pre Európu" pomáhajú mladým Európanom, aby sa aktívne podieľali na spoločenskom dianí, a umožňujú im, aby sa zoznámili s novými ľuďmi z iných krajín.

Mládež pre Európu – výmenné pobyty, mládežnícke iniciatívy a projekty zamerané na posilnenie demokracie sú súčasťou programu EÚ Mládež v akcii. O aké iniciatívy ide? Tu je niekoľko príkladov.

 

Mládežnícka výmena

V rámci projektu „Slainte agus An Oige“ sa v severoírskom Omaghu zišlo 40 mladých ľudí z Írska, Litvy, Poľska a Spojeného kráľovstva. Cieľom projektu bolo motivovať mladých ľudí k zdravému životnému štýlu prostredníctvom aktivít na čerstvom vzduchu. Účastníci si vyskúšali viacero športových disciplín a absolvovali niekoľko seminárov. Každá skupina predstavila kultúru a dejiny svojej krajiny. Tento projekt mal podporiť sebaúctu účastníkov, zvýšiť ich toleranciu k iným a rozšíriť ich obzory.

 

Národná mládežnícka iniciatíva

V Turecku spolupracovala skupina 12 mladých ľudí s miestnou MVO na projekte, v rámci ktorého učili deti žijúce na ulici základným počítačovým zručnostiam. Aby táto národná iniciatíva dostala aj európsky rozmer, účastníci projektu skúmali situáciu podobných detí v iných európskych krajinách. Tieto informácie zhromaždili a analyzovali podobnosti a rozdiely v podmienkach, v ktorých takéto deti žijú v európskych mestách.

 

Mládežnícky projekt zameraný na posilnenie demokracie

Okresy Mynämäki a Lieto vo Fínsku a dve mládežnícke skupiny z nórskeho Kjøllefjordu realizovali mládežnícky projekt v oboch krajinách. Účastníci boli vo veku 15 – 17 rokov a niektorí z nich pracovali v miestnych radách mládeže. Všetci pochádzali z malých a odľahlých obcí. Cieľom projektu bolo, aby sa mladí ľudia dozvedeli viac o systémoch rozhodovania. Účastníci tohto projektu vybudovali Dedinu snov, v ktorej simulovali rozhodovací proces v obecných samosprávach a skúmali, ako funguje zastupiteľská demokracia.

Viac o týchto a iných projektoch organizovaných v rámci programu Mládež v akcii.

 

Ako podať prihlášku

Musíte :

  •  byť vo veku 13 až 30 rokov, popr. aktívne pracovať s mládežou/podieľať sa na činnosti mládežníckej organizácie;
  • žiť v jednej z účastníckych krajín.

Viac informácií.

Ak vy a váš projekt spĺňate tieto podmienky, pošlite svoju žiadosť EACEA alebo vašej národnej agentúre.

 

Termíny

Pre projekty zasielané národným agentúram existujú tri uzávierky:

  • 1. februára – projekty, ktoré sa začnú v období od 1. mája do 31. októbra;
  • 1. mája – projekty, ktoré sa začnú v období od 1. augusta do 31. januára;
  • 1. októbra – projekty, ktoré sa začnú v období od 1. januára do 30. júna.

 

Pre projekty zasielané výkonnej agentúre EACEA existujú taktiež tri uzávierky:

  • 1. februára – projekty, ktoré sa začnú v období od 1. augusta do 31. decembra;
  • 1. júna – projekty, ktoré sa začnú v období od 1. decembra do 30. apríla;
  • 1. septembra – projekty, ktoré sa začnú v období od 1. marca do 31. júla.

Dátum uverejnenia: pon., 24/06/2013 - 10:47


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!