Europäisches Jugendportal
Informationen und Chancen für junge Menschen in ganz Europa.

Projety Nadácie pre deti Slovenska – Aktívne občianstvo a inklúzia

Vytvor projekt so širším spoločenským dopadom a zapoj sa do programu Aktívne občianstvo a inklúzia.
Vytvor projekt so širším spoločenským dopadom a zapoj sa do programu Aktívne občianstvo a inklúzia.
Program je grantovou schémou, podporujúcou aktivity v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a služieb v sociálnej oblasti.

Program Aktívne občianstvo a inklúzia spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien.

 

Slúži na podporu bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými mimovládnymi organizáciami a partnermi z donorských krajín, rozvoj kapacít mimovládnych organizácií a zlepšenie ich pozície v spoločnosti.

 

Vítané sú projekty, ktoré majú širší spoločenský dopad - tlmia prejavy podnecujúce nenávisť (hate speech), extrémizmus, rasovú nenávisť, antisemitizmus a xenofóbiu, podporujú multikultúrne porozumenie, rovnosť pohlaví, prispievajú k rovnosti príležitostí, potláčajú sexuálne obťažovanie, násilie na ženách a obchodovanie s ľuďmi.

 

Tvoj projekt môže byť v oblasti:

 

- Aktívneho občianstva

- Ochrany životného prostredia a klimatických zmien

- Detí a mládeže
-

- Rozvoju služieb v sociálnej oblasti.

 

Máš nápad na originálny projekt, ktorý zapadá do požiadaviek iniciatívy? Ak áno, nevádaj a prečítaj si aj ďalšie užitočné informácie ako detajlnejší popis oblastí podpory, výzvy, často kladené otázky, už podporené projekty ako inšpiráciu a iné. 

Veröffentlicht: Sa, 28/02/2015 - 00:06


Tweet Button: 

Links zum Thema


Info for young people in the western balkans

Hilfe oder Beratung von Experten

Frag uns!