Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Projekty Nadácie pre deti Slovenska – Poznaj svoje peniaze

Nauč sa efektívne narábať so svojimi financiami vďaka projektu Poznaj svoje peniaze.
Nauč sa efektívne narábať so svojimi financiami vďaka projektu Poznaj svoje peniaze.
Chceš sa naučiť efektívne hospodáriť so svojimi peniazmi? Nadácia pre deti Slovenska vytvorila prvý inovatívny e-learningový vzdelávací program pre študentov v oblasti manažmentu osobných financií na Slovensku.

Čo projekt zahrňuje?

 

Podporuje rozvoj sociálno - finančnej gramotnosti študentov stredných škôl prostredníctvom predmetu „Manažment osobných financií”.

Prináša do škôl zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život a pre študentov príťažlivú a motivujúcu formu vyučovania.

Od roku 2011 podporuje rozvoj finančnej gramotnosti študentov základných škôl prostredníctvom metodiky „Vysoko efektívneho učenia”.

Rozvíja a podporuje vedomosti a zručnosti pedagógov v používaní moderných vyučovacích stratégií vedúcich žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu.

 

Cieľe projektu

 

  • Rozvíja zručnosti detí a mladých ľudí, ktoré sú potrebné pre orientovanie sa vo svete financií.
  • Učí ich veku primerane využívať finančné prostriedky pre svoj prospech.
  • Rozvíja kritické myslenie, plánovanie, zodpovedné správanie a etické rozhodovanie.
  • Vzdeláva v kritickom a tvorivom myslení prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov.
  • Ukazuje, ako sa dajú zmysluplne využíva digitálne technológie v oblasti finančnej gramotnosti.
  • Vzdeláva a podporuje učiteľov

 

Projekt Poznaj svoje peniaze ti pomôže porozumieť takým oblastiam, ako je osobný rozpočet, jeho tvorba, založenie osobného účtu, manipulácia s platobnou kartou alebo napríklad, aké sú výhody a nevýhody sporenia či investovania.

 

Projekt ťa zaujal a rád by si sa naučil zodpovednejšie narábať so svojimi úsporami? Pozri si o iniciatíve aj iné informácie alebo si prečítaj niečo viac o vzdelávaní učiteľov či užitočné rady pre študentov.

Dátum uverejnenia: ut., 24/02/2015 - 23:41


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!