Europäisches Jugendportal
Informationen und Chancen für junge Menschen in ganz Europa.

Projekty Nadácie pre deti Slovenska - Online generácia

Projekt Online generácia učí deti a mladých ľudí, ako bezpečne a kreatívne využívať moderné technológie.
Projekt Online generácia učí deti a mladých ľudí, ako bezpečne a kreatívne využívať moderné technológie.
Technológie a internet sú dnes prístupné každému - to znamená, že aj deťom či mladým ľuďom. Projekt Online generácia ťa naučí, ako tieto výdobytky modernej doby bezpečne, zodpovedne a kreatívne používať.

Cieľom projektu Online generácia je bezpečné, zodpovedné, etické a kreatívne využívanie digitálnych technológii a internetu zo strany detí i mladých ľudí. Realizuje sa v spolupráci s odbornými partnermi Asociáciou Susan Kovalik a Digital visions (PC REVUE), finančným partnerom je spoločnosť Ernst & Young.

 

V rámci vzdelávania využíva inovatívny prístup založený najmä na osobnostnom rozvoji detí a mladých ľudí a spočíva v posilňovaní ich kompetencií ako nástroja pre bezpečný pohyb v online priestore. Program má za úlohu zvýšiť povedomie o rizikách, ale aj príležitostiach využívania digitálnych technológii, internetu a sociálnych sietí.

 

Cieľovými skupinami sú deti a mladí ľudia, rodičia, učitelia a iní dospelí, ktorí s deťmi pracujú.

 

Program pozostáva z týchto aktivit:

  • Práca s učiteľmi a dospelými ľuďmi, ktorí sa s deťmi priamo stretávajú.
  • Tréningové aktivity, zamerané na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí.
  • Projekty účastníkov tréningov zamerané na osobnostný rozvoj a kompetencie žiakov.
  • Technologické riešenia pre bezpečné a kreatívne použitie technológii a internetu.
  • Výstavba internetového integrujúceho portálu, ktorý prináša témy z online prostredia s prepojením na relevantné organizácie, softvérové aplikácie, postupy, články.
  • Network – stretávanie expertov, výmena skúseností.

 

Vzdelávanie | Stratégia štátnej politiky SR vo vzťahu k mládeži na r. 2014 - 2020

Video Description: 
Krátke video Stratédie štátnej politiky SR vo vzťahu k mládeži na roky 2014 - 2020 - vzdelávanie hovorí o projekte Online generácia.

 

Veröffentlicht: Mon, 29/12/2014 - 13:12


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Hilfe oder Beratung von Experten

Frag uns!