Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Škola podnikania pre inovatívne vzdelávanie

Si študentom alebo učiteľom? Prečítaj si o možnostiach, ako obohatiť vaše vyučovanie o inovatívne podnikateľské vzdelávanie.
Si študentom alebo učiteľom? Prečítaj si o možnostiach, ako obohatiť vaše vyučovanie o inovatívne podnikateľské vzdelávanie.
Si študentom na základnej, strednej či odbornej škole a zaujímaš sa o podnikanie? Potom neváhaj predstaviť projekt Škola podnikania svojim vyučujúcim a obohaťte spoločne vaše učebné osnovy a o čoraz žiadanejšie podnikateľské vzdelávanie.

Škola podnikania je jednou z najväčších iniciatív podnikateľského vzdelávania v Európe. Projekt získal spolufinancovanie zo strany Európskeho spoločenstva pre konkurencieschopnosť a inovácie a vzdeláva 4 000 učiteľov na Slovensku. Hlavným výstupom Školy podnikania je virtuálny sprievodca podnikateľského vzdelávania, obsahujúci viac ako 100 podnikateľských nástrojov a metód rozdelených do 35 balíkov. Ide o praktický a užitočný nástroj pre učiteľov základných, stredných a  odborných škôl, ktorí chcú začleniť podnikateľské vzdelávanie do učebných osnov.

 

Virtuálny sprievodca obsahuje:

  • Databázu nástrojov a metód pre podporu podnikateľského vzdelávania. Nástroje sú rozdelené do  niekoľkých kategórií, čo umožňuje vyhľadávanie podľa: veku študenta, predmetu, oblasti vyučovania a rozvoja kompetencií.
  • Prípadové štúdie, vízie, plány a  vzdelávacie metódy Good Practice škôl, od ktorých je možné čerpať inšpiráciu pri podnikateľskom vzdelávaní.
  • Aktuálne informácie o politike Európskej Únie v oblasti podnikateľského vzdelávania spolu so strategickými materiálmi národných vlád a iných inštitúcií.
  • Nástroj pre sebahodnotenie učiteľa ako aj nástroj pre kvalitatívne hodnotenie školy v oblasti podnikateľského vzdelávania.

 

Virtuálny sprievodca je voľne prístupná internetová platforma, v súčasnosti dostupná v anglickom jazyku. Na slovenskom preklade sa stále pracuje a mal by ti byť k dispozícii v priebehu januára 2015. Učitelia majú zároveň možnosť podeliť sa o vlastné nástroje a metódy, ktoré využívajú v praxi a stať sa tak súčasťou komunity učiteľov, ktorí chcú neustále obohacovať vyučovací proces o nové, kreatívne metódy podnikateľského vzdelávania.

 

Aby si mal prístup ku všetkým materiálom, vyplň online registračný formulár. V prípade problémov si pozri krátky manuál.

 

 

The Entrepreneurial School - Launch of Virtual Guide to Entrepreneurial Learning, March 6-7, Brussel

Video Description: 
Pozri si video zo stretnutia 120-tich participantov v Bruseli, ktoré ti priblíži atmosféru projektu Škola podnikania.

 

 

Dátum uverejnenia: pon., 29/12/2014 - 09:44


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!