Europäisches Jugendportal
Informationen und Chancen für junge Menschen in ganz Europa.

Škola podnikania pre inovatívne vzdelávanie

Si študentom alebo učiteľom? Prečítaj si o možnostiach, ako obohatiť vaše vyučovanie o inovatívne podnikateľské vzdelávanie.
Si študentom alebo učiteľom? Prečítaj si o možnostiach, ako obohatiť vaše vyučovanie o inovatívne podnikateľské vzdelávanie.
Si študentom na základnej, strednej či odbornej škole a zaujímaš sa o podnikanie? Potom neváhaj predstaviť projekt Škola podnikania svojim vyučujúcim a obohaťte spoločne vaše učebné osnovy a o čoraz žiadanejšie podnikateľské vzdelávanie.

Veröffentlicht: Mon, 29/12/2014 - 09:44


Tweet Button: 

Links zum Thema


Info for young people in the western balkans

Hilfe oder Beratung von Experten

Frag uns!