European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Projekty Nadácie pre deti Slovenska - Škola rodinných financií

Zapoj sa do projektu Nadácie pre deti Slovenska - Škola rodinných financií, nauč sa hospodáriť alebo vzdelávaj iných.
Zapoj sa do projektu Nadácie pre deti Slovenska - Škola rodinných financií, nauč sa hospodáriť alebo vzdelávaj iných.
Rád by si sa naučil, ako správne hospodáriť s financiami alebo by si chcel v tejto oblasti vzdelávať ostatných? Prečítaj si o príležitostiach, ktoré ponúka projekt Nadácie pre deti Slovenska - Škola rodinných financií, neváhaj a zapoj sa.

Finančný trh patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti ekonomiky. Neustále sa na ňom objavujú nové a zväčša komplikovanejšie produkty. Moderné komunikačné technológie ho robia dostupnejším a zároveň si vyžadujú vyššie znalosti. Jazyk finančného sveta je pre bežného človeka často nezrozumiteľný, jazyk predajcov naopak veľmi príťažlivý a zjednodušujúci. Bez znalostí o finančnom trhu a jeho tovaroch sa dnes ťažko robia správne rozhodnutia. Škola rodinných financií ti chce pomôcť získať správne vedomosti k tomu, aby si sa mohol dobre rozhodovať v oblasti svojich financií, rodinného či osobného rozpočtu.


Jedná sa o prvý komunitný projekt finančného vzdelávania na Slovensku s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť a tým zlepšiť životnú úroveň účastníkov.

 

Pre koho je vzdelávanie určené?

 • osoby nad 15 rokov – mládež
 • deti odchádzajúce z detských domovov
 • nezamestnaní a klienti úradov práce
 • mamičky na materskej dovolenke
 • týrané a opustené ženy
 • klienti komunitných a krízových centier
 • komunity marginalizovaných skupín
 • verejnosť
 • seniori a kluby dôchodcov

 

Ako vzdelávanie prebieha?

Vzdelávanie prebieha podľa metodiky projektu Škola rodinných financií. Semináre sú bezplatné a ich obsah je nadizajnovaný podľa potrieb či záujmu účastníkov. Môžu byť jednorazové s témou Rodinný rozpočet (2 hodiny) alebo cyklické (16 hodín).

 

Čo sa naučíš?

 • Hlavné zdroje príjmov - z čoho sa dá vyžiť
 • Ako si hľadať prácu?
 • Pracovnoprávne otázky
 • Dane, poplatky, odvody
 • Životné istoty a peniaze
 • Osobný a rodinný rozpočet
 • Ako komunikovať s finančnou inštitúciou
 • Moderné platobné nástroje
 • Úvery, pôžičky, splátky
 • Poistenie ako finančná služba
 • Základy investovania
 • Ochrana spotrebiteľa

 

Prečo je projekt jedinečný?

Vzdelávanie v sebe spája osvojovanie si sociálno – finančných zručností. Prináša do komunity zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život a to vedie k pochopeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame a ktoré ovplyvňujú fungovanie rodiny.

 

Od svojho vzniku v roku 2008 projekt Škola rodinných financií vzdelávaním prešlo 12 766 účastníkov.

 

Ak by si sa aj ty rád vzdelával ohľadom financií alebo sa v tejto oblasti aj naďalej angažoval, pozri si termíny a prihlás sa na seminár, prečítaj si, ako sa stať lektorom, informuj sa o komunitách, zapájaných do projektu, preštuduj si užitočné a zaujímavé fakty o financiách priamo na stránke alebo sa pozri na možnosť každoročne získať grant na projekt spojený so vzdelávaním v oblasti financií.

 

 

 

Škola rodinných financií

Video Description: 
Pozri si krátke video, ktoré obsahuje zhrnutie celého projektu Škola rodinných financií.

 

Published: Fri, 26/12/2014 - 21:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!