European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

KomPrax - tvoja originálna cesta k lepšej budúcnosti

Práca v tíme a jeho súdržnosť sú dôležité aspekty Kom-Prax-u.
Práca v tíme a jeho súdržnosť sú dôležité aspekty Kom-Prax-u.
Sedenie v lavici nie je tvojou ,,šálkou“ kávy, no máš s budúcnosťou veľké plány? Skús otvoriť svoju myseľ neformálnemu vzdelávaniu na projekte KomPrax, získaj 200 eur na malý projekt a zmeň, čo sa ti nepáči! Získaj kompetencie pre prax.

V škole sa toho naučíš mnoho, to je isté. Po jej ukončení však od teba bude takmer každý zamestnávateľ vyžadovať praktické zručnosti, ktoré mladý človek po ukončení štúdia často nemá kde získať. Práve z tohto dôvodu vznikol národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý tieto benefity ponúka zábavnou formou, prístupnou všetkým mladým ľuďom. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Nezlepšuješ sa vďaka nemu len v profesionálnej oblasti, ale získavaš praktické poznatky aj do súkromného života. Zlepšovanie rečníckeho prejavu, umenie argumentovať, praktické skúsenosti s organizáciou verejného podujatia, schopnosť pracovať v tíme, tvorba rozpočtu, práca s financiami, ale aj nové známosti a priateľstvá. To všetko môžeš získať bez stresujúceho, školského prístupu. Potrebuješ na to len trochu iniciatívy a túžbu niečo okolo seba zmeniť. 

skolenie-ludia_pri_baneri.jpg

https://europa.eu/youth/sites/default/files/skolenie-ludia_pri_baneri_4.jpg

Možností je mnoho. Ak máš od 15 do 17 rokov, zúčastni sa troch školení v regióne podľa vlastného výberu, kde zábavnou a priateľskou cestou získaš základné vedomosti z oblasti neformálneho vzdelávania a prípravy projektu. Si starší, ako osemnásť rokov? Potom ťa čaká školenie KomPrax 18+, ktoré sú len dve, no princíp ostáva rovnaký. Dostaneš 200 euro a približne tri mesiace na realizáciu svojho vlastného malého projektu. Baví ťa šport a vadí ti, že mladí ľudia príliš veľa času sedia doma? Zavolaj pár kamarátov a zorganizujte športový turnaj. Máš rád hudbu a chceš podporiť garážové kapely? Usporiadaj vo svojom meste koncert. Fantázii sa medze nekladú. Je len na tebe, do čoho sa pustíš! Posledné školenie z troch (pri 18+ z dvoch) je vždy hodnotiace a prebieha až po samotnej realizácii projektu. Na ňom sa, okrem jeho vyúčtovania, svojim rovesníkom a školiteľom pochváliš, ako proces realizácie prebiehal a ako ho hodnotíš ty. Získaš dôležitú zručnosť prezentovať svoju prácu a úspechy na verejnosti. Navyše, na záver dostaneš osvedčenie, ktoré je akreditované Ministerstvom školstva SR a zaradia to do on-line databázy úspešných absolventov. 

 

schema-mv.png

https://europa.eu/youth/sites/default/files/schema-mv_0.png

 

 

Tieto možnosti však nie sú ani z ďaleka jediné. Po absolvovaní všetkých základných školení (15 až 17 a 18+) sa môžeš zúčastniť nadstavbového školenia, zameraného na jednu, konkrétnu tému či oblasť, ktorá ťa zaujíma. Zahrňuje trojdňové školenie, samotnú realizačnú fázu projektu, súvisiaceho s témou školenia a jednodňové, hodnotiace stretnutie. Tak, ako po absolvovaní iných školení, získaš opäť osvedčenie a zaradenie do databázy. Máš stále chuť pokračovať ďalej? Ak áno, potom sa môžeš zúčastniť druhého nadstavbového školenia či základného školenia 18 + pre profesionálov, kde je však nutné, okrem aspoň jedného úspešne zrealizovaného projektu, aby tvoj čas zahrňoval alebo v budúcnosti mal zahrňovať aktívnu prácu z mládežou. Skladá sa z domácej prípravy, prvého víkendového školenia, trojmesačnej realizačnej fázy projektu a druhého, hodnotiaceho víkendového školenia. Odmenou je opäť osvedčenie a zaradenie do databázy.  

 

Inšpirovať ťa môže aj toto video:

Komprax pieseň

Ak si sa ešte stále nerozhodol, či do toho ísť, motivuj sa siedmimi dôvodmi, prečo sa prihlásiť. A pamätaj, na KomPrax-e nie sú za neúspech nijaké tresty ani zlé známky, ale naopak podpora a užitočné rady. Za vyskúšanie predsa nič nedáš.