Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zmeňte triedu – choďte do školy v zahraničí

OK, budete sa musieť naďalej učiť – ale zoznámite sa s novými ľuďmi, zlepšíte si svoje jazykové znalosti a spoznáte celkom novú kultúru.

Štúdium v zahraničí je jedinečnou príležitosťou pre váš osobnostný a študijný rozvoj. Navyše sa bude dobre vynímať aj vo vašom životopise.

 

Individuálny pobyt

Ide o jednu z najbežnejších foriem štúdia v zahraničí. Bývate v miestnej rodine a školu navštevujete počas 3 až 12 mesiacov.

Krátke zhrnutie:

  • Väčšina žiakov žije v hostiteľskej rodine. Niekedy existuje možnosť študovať na internátnej škole, je to však zvyčajne drahšie.
  • Väčšina žiakov, ktorí sa zúčastňujú výmenného pobytu, je vo veku od 15 do 18 rokov.
  • Špecializované organizácie a združenia vám môžu pomôcť pri organizácii vášho individuálneho pobytu.
  • Svoj pobyt by ste si mali naplánovať rok dopredu.
  • Náklady sa v jednotlivých krajinách značne líšia. Vo väčšine prípadov znášate všetky výdavky vy a vaša rodina.

 

Skupinové výmeny

Školské výmeny sa zvyčajne organizujú medzi partnerskými školami alebo mestami. Väčšinou ide o krátke pobyty v trvaní od 1 týždňa do jedného mesiaca.

 

Ak máte záujem o výmenu, vaša škola alebo miestny školský úrad vám poskytnú informácie o národných programoch, ktoré by ste mohli využiť. Ak takéto programy nie sú k dispozícii, upozornite ich na možnosti, ktoré ponúkajú európske iniciatívy Comenius alebo Európa pre občanov.

 

O výmene by ste mali informovať svoju školu v dostatočnom predstihu. Taktiež si overte, akým spôsobom sa zohľadní vaše štúdium v zahraničí. Upozorňujeme, že niektoré školy môžu požadovať opakovanie ročníka.

 

Dátum uverejnenia: pon., 24/06/2013 - 10:18


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!