Portalul european pentru tineret
Informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Študuješ na zahraničnej univerzite? Získaj štipko od LEAF.

© shutterstock.com - Yuri Arcurs
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
V rámci programu Slovak Professionals Abroad by organizácia LEAF rada identifikovala inšpiratívnych slovenských študentov študujúcich na zahraničných univerzitách a podporila ich ďalší rozvoj. Je možnosť získať štipendium 5 000 USD.

V rámci programu Slovak Professionals Abroad by organizácia LEAF rada identifikovala inšpiratívnych slovenských študentov študujúcich na zahraničných univerzitách a podporila ich ďalší rozvoj. Je možnosť získať štipendium 5 000 USD v štyroch oblastiach, ktoré sú dôležité pre organizáciu LEAF:

 • príklad charakternosti,
 • príklad akademickej, či pracovnej excelentnosti,
 • príklad dobrovoľníckej angažovanosti,
 • nápad ako ďalej rozvíjať Slovensko, ktorý plánujem po ukončení školy zrealizovať.

 

Štipendiá budú ponúknuté kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovnévýsledky, ako i angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní. LEAF chce podporiť celkovo do štyroch študentov, spomedzi tých, ktorí sa podelia o príklad, keď mali možnosť demonštrovať jednu z vyššie uvedených kvalít alebo majú nápad pre Slovensko, ktorý by chceli po ukončení štúdia zrealizovať.

Kritériá:

 • Kandidát má slovenské štátne občianstvo.
 • Kandidát je interným študentom univerzity v zahraničí (bakalárske a vyššie štúdium), alebo je prijatý na postgraduálne (t.j. vyššie ako bakalárske) štúdium zahraničnej univerzity. Štipendium nie je určené študentom, ktorí študujú v zahraničí cez krátkodobý výmenný program (napr. Erasmus).
 • Výhodou je štúdium na univerzitách, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach Šangajského rebríčka a pracovná skúsenosť (počíta sa aj čiastočný úväzok počas štúdia, odborné stáže, start-up, atď.).
   

Prihláška

Do výberového procesu sa môžu prihlásiť všetci uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené kritéria. Pre prihlásenie budete potrebovať:

 • životopis relevantný pre vyššie identifikované oblasti (ideálne na jednu, max. na dve strany v slovenskom alebo anglickom jazyku),
 • scan potvrdenia o štúdiu * (stačí kópia originálu),
 • tvoju esej (slovenský alebo anglický jazyk, max. 500 slov) na oblasť/oblasti, kde sa hlásiš o štipendium: 
 1. Príklad charakternosti: Popíšte príklad keď ste preukázali morálnu odvahu. Prečo ste sa tak zachovali?  Čo ste sa z toho naučili?
 2. Príklad excelentnosti: Na ktorý úspech ste v živote najviac hrdý a prečo? Čo ste pre tento úspech urobili? Čo ste sa na ceste za týmto úspechom naučili? 
 3. Príklad angažovanosti: Ako zlepšujete svet okolo vás? Čo sa vám už podarilo a aké sú vaše ďalšie plány? Prečo ste sa pre túto cestu rozhodli? 
 4. Nápad pre Slovensko: Ako plánujete po skončení školy prispieť k ďalšiemu rozvoju Slovenska? Čo ste preto už urobili a čo plánujete urobiť?
 • Vyplnenú on-line prihlášku - pre vyplnenie prihlášky a priloženie dokumentov kliknite sem.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: pavol.pcola@leaf.sk

 

Harmonogram:

 • prihlasovanie do výberového procesu do 31. januára 2014,
 • vyhodnocovanie prihlášok a rozhovory s vybranými kandidátmi do 30. marca 2014,
 • ponúknutie štipendia úspešnému kandidátovi / kandidátom do 11. apríla 2014.

* V prípade, ak sa hlásite na postgraduálne štúdium na univerzite v zahraničí a ešte ste nedostali vyrozumenie, je možné toto vyrozumenie priložiť dodatočne do 30. marca 2014.

 

Publicat: Mi, 08/01/2014 - 17:36


Tweet Button: 

Linkuri conexe


Info for young people in the western balkans

Ai nevoie de asistență sau consiliere din partea unui expert?

Adresează-ne o întrebare!