Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Zapoj sa aj ty do niektorej z mnohých aktivít Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Zapoj sa aj ty do niektorej z mnohých aktivít Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Slovenská sporiteľňa od roku 2004 podporuje kultúru, vzdelávanie, vedu, šport, zdravie, ochranu životného prostredia, charitatívne a filantropické aktivity prostredníctvom Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov pomáha realizovať aktivity, posilňujúce základné spoločenské hodnoty. Jej cieľom nie je len darovať finančné prostriedky tým, ktorí chcú meniť svet okolo seba, ale predovšetkýmprostredníctvom rôznych aktivít dosiahnuť kvalitatívne zmeny v spomínaných oblastiach.

 

ČO TI TEDA NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE PONÚKA?

 

 

Granty:

 

Aktuálne je otvorená grantová výzva pre vysoké školy "Podpor školu nápadom". Ak by si sa rád zapojil, pozri si formulár a podmienky, ktoré platia pre VYSOKÉ ŠKOLY v roku 2014/2015.

 

V roku 2015 nadácia vyhlási nasledovné granty:

- Zamestnanecký grant Euro k euru

- Futbal to je hra!

- Grant pre zdravotne postihnutých športovcov

- Grant Obce bližšie k vám

- Podpor školu nápadom 2015/2016

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa sústreďuje na podporu verejnoprospešných aktivít mimovládnych organizácií, v súčasnosti nepodporuje žiadosti fyzických osôb.

 

 

Oblasť kultúry:

 

Súčasťou aktivít Nadácie Slovenskej sporiteľne je podpora malých i väčších, amatérskych i profesionálnych, regionálnych i celoslovensky pôsobiacich kultúrnych zoskupení. 

 

Spolupráca s regionálnymi divadlami Slovenské komorné divadlo MartinDivadlo Andrea Bagara Nitra

 

Podujatia, ktoré Nadácia Slovenskej sporiteľne podporuje v oblasti kultúry sú napríklad Festival Viva Musica!, Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet a Bratislavské bábkové divadlo

 

 

Oblasť vzdelávania

 

V tejto oblasti sa nadácia zameriava na podporu rozvoja vzdelania u detí, mládeže a minoritných skupín.

 

Vysokoškolské projekty sa hlásia o slovo.

Rozhodni aj ty, o ktorých projektoch sa bude hovoriť. Daj im svoj hlas! Máš možnosť určiť, ktoré z nich si zaslúžia 10 x 3000 eur. Ak zahlasuješ, hráš o iPhone 5!

 

Týždenník TREND a vzdelávací projekt "Myslím ekonomicky"

Myslím ekonomicky je alternatívny vzdelávací projekt, ktorý sa realizuje v tradičnom školskom prostredí. Projekt je založený na myšlienke pravidelných diskusných klubov pre študentov zapojených stredných škôl. Kluby sú orientované výlučne ekonomickými témami. Iniciatíva je postavená na metódach zážitkového učenia - kľúčovou metódou učenia je diskusia. 

 

Projekt Poznaj svoje peniaze

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska realizuje Nadácia Slovenskej sporiteľne projekt Poznaj svoje peniaze. Študenti sa tak formou voliteľného predmetu Manažment osobných financií priamo v škole učia, ako narábať s peniazmi

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Nadácia Slovenskej sporiteľne je dlhodobým partnerom štipendijného programu "Vzdelávaním k úspechu", ktorý je určený pre mladých ľudí z detských domovov študujúcich na vysokých školách resp. zvyšujúcich si kvalifikáciu v rámci pomaturitného vzdelávania.

 

Liga za duševné zdravie

Tento projekt sa už tretí rok venuje duševnému zdraviu mladých ľudí. Jeho iniciátormi boli samotní študenti stredných škôl, ktorí s ligou spolupracujú ako dobrovoľníci. Na podnet nedostatku informácií o problematike duševného zdravia vznikol projekt "Duševné zdravie na stredných školách".

 

 

Oblasť Športu

 

Táto oblasť motivuje deti a mládež k pohybu formou podpory rôznych športových aktivít, ako napríklad činnosti športových klubov a športových organizácií či prostredníctvom vybudovania exteriérových multifunkčných ihrísk na základných školách v regiónoch Slovenska.

 

Cieľom je podporovať mladých ľudí v ich športových aktivitách a návykoch, ako aj priniesť pre nich kvalitnú hraciu plochu.

 

STREET DANCE ACADEMY

Nadácia v roku 2012 priniesla pre žiakov základných škôl prvý ročník netradičného, tanečného projektu - Banka roztancuje školy. Realizátorom projektu je STREET DANCE ACADEMY pod vedením skúseného tanečníka Laciho Strika.

 

Interklub Bratislava

Vďaka profesionálnemu vedeniu môžu deti a mladí ľudia zdokonaliť svoje tanečné umenie v oblasti štandardných spoločenských tancov.

 

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

V športe a pohybe našli zmysel života telesne postihnutí športovci, ktorí dokázali zvíťaziť sami nad sebou a začleniť sa prostredníctvom aktívneho športovania do spoločnosti.

 

Tanečný klub „Danube“ Bratislava

Klub „Danube“ Bratislava ako jeden z prvých na Slovensku spojil prostredníctvom tanca telesne postihnutých ľudí na vozíčkoch so zdravými.

 

Sociálna pomoc a zdravie

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila znovu otvorenú kaviareň Radnička, ktorá nie len hendikepovaných ľudí zamestnáva, ale ich aj školí a pripravuje na prácu čašníkov.

Každoročne sa v budove ústredia Slovenskej sporiteľne konajú vianočné a veľkonočné trhy, kde predajcovia ponúkajú tematické výrobky zamestnancom banky.

Nadácia Slovenskej sporiteľne pripravuje pre chránené dielne aj vzdelávacie semináre a workshopy.

  

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Výcviková škola pre vodiacich psov je ďalším z dlhodobejších partnerov nadácie. Výsledkom spolupráce je podpora projektu výchovy vodiacich psíkov pre ľudí so zrakovým hendikepom.

  

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporuje činnosti chránených dielní v rámci celého územia Slovenska. Každoročne podporuje podujatie Radničkine trhy, ktoré vytvárajú priestor pre odbyt výrobkov z dielní zamestnávajúcich mentálne či telesne hendikepovaných ľudí. Okrem toho majú chránené dielne možnosť získavať kontakty a objednávky na svoje výrobky.

 

 

Finančné vzdelávanie

 

Rád by si sa vzdelával v oblasti finančníctva? S Nadáciou Slovenskej sporiteľne tak teraz môžeš urobiť prostrednáctvom rôznych hier, aktivít alebo takisto slovníku pojmov. K dispozícii máš i užitočné prevodové kalkulačky.

 

 

Offentliggjort: Lør, 28/02/2015 - 12:43


Tweet Button: 

Links


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!