Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Junior Achievement - projekt Skills for the future

Prepoj svoje technické vzdelanie s podnikateľskými zručnosťami - zapoj sa do Skills for the future a vytvor študentskú spoločnosť.
Prepoj svoje technické vzdelanie s podnikateľskými zručnosťami - zapoj sa do Skills for the future a vytvor študentskú spoločnosť.
Rád by si sa vzdelával v oblasti vedy, techniky, strojárstva či podnikateľských zručností? Potom je projekt spoločnosti Junior Achievement v partnerstve s Hyundai Motor Europe - Skills for the future ten pravý pre teba.

Spoločnosť Junior Achievement Young Enterprise Europe v partnerstve s Hyundai Motor Europe vytvorili projekt na podporu vzdelávania mladých ľudí o vede, technike, strojárstva a najmä na získanie podnikateľských zručností.

 

Ciele projektu Skills for the Future:

  • Poznanie nevyhnutných zručností pre život a prácu v automobilovom priemysle.
  • Príležitosť spolupracovať so zamestnancami spoločnosti Hyundai.
  • Osobný rozvoj študentov, rozvoj mäkkých zručností.
  • Príprava študentov na ďalšie štúdium, získanie prvých pracovných skúseností.
  • Pomôcť študentom pochopiť ekonomické princípy, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie v podnikaní.
  • Poskytnúť praktické skúsenosti v podnikaní.

 

 

Projekt pozostáva zo:

 

Študentskej spoločnosti

V tejto fáze si osvojuješ teoretické vedomosti priamo v praxi, tým, že v škole založíte študentskú spoločnosť, ktorá simuluje činnosť akciovej spoločnosti v oblasti automobilového priemyslu. Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Vytvoríte teda vlastnú študentskú spoločnosť na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta zo spoločnosti Hyundai funguje ako ktorákoľvek iná spoločnosť na trhu. V priebehu práce sa zoznámite s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, naučíte sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy.

 

Stretnutia konzultantov so študentskými spoločnosťami

Odborníci z rôznych oddelení spoločnosti Hyundai prichádzajú do škôl, kde s nimi ako členovia študentskej spoločnosti môžete priamo komunikovať. Títo dobrovoľníci nie sú len ako vzory, ale prinášajú vám aj odborné znalosti v zvolenej oblasti. Stretnutie je realizované 90 minút, počas ktorých s vámi vykonávajú aktivity a diskusiu na základe prípadovej štúdie.

 

Pracovné stretnutia

Jednou zo zložiek projektu sú aj pracovné stretnutia medzi projektovým manažérom, učiteľmi a zamestnancami spoločnosti Hyundai. Hlavnou myšlienkou týchto stretnutí je práve motivácia učiteľov pracovať v tomto projekte čo najlepšie a neodmysliteľnou súčasťou je aj osobný kontakt medzi tvorcom projektu, koordinátorom a jeho vykonávateľom.

 

Cena Hyundai na Veľtrhu študentských spoločností

Všetky zapojené školy budú mať v rámci projektu možnosť zapojiť sa do súťaže Veľtrh študentských spoločností, na ktorom spoločnosť Hyundai udelí cenu Najlepší nápad pre produkt alebo službu v automobilovom priemysle.

 

Medzinárodná súťaž pre Skills for the Future

Dva víťazné tímy majú možnosť zúčastniť sa súťaže European Final Skills for the Future, kde sa oceňuje najlepší nápad pre produkt alebo službu v automobilovom priemysle.

 

 

 

Pre tento projekt je vytvorená online platforma, ktorá slúži na prepojenie študentských spoločností Skills for the Future v rámci celej Európy. Je to pre teba priestor, kde sa môžeš stretnúť, spolupracovať a zároveň sa vzdelávať s ostatnými účastníkmi.

 

 

Ak ťa projekt zaujal, prečítaj si návod na online registráciu a prihlás sa.

 

 

 

 

Offentliggjort: Ons, 31/12/2014 - 10:19


Tweet Button: 

Links


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!