Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Projekty Nadácie pre deti Slovenska - grantový program Dôvera

Zapoj sa do grantového programu Dôvera a prispej svojim podielom k zlepšeniu zdravia a zdravého života na Slovensku.
Zapoj sa do grantového programu Dôvera a prispej svojim podielom k zlepšeniu zdravia a zdravého života na Slovensku.
Grantový program Dôvera má za cieľ prispieť ku skvalitneniu podmienok v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Ak by si aj ty rád pomohol či už ako fyzická osoba, alebo v rámci organizácie, neváhaj sa zapojiť!

Grantový program Dôvera spustila Nadácia pre deti Slovenska v roku 2012. Zdravotná poisťovňa Dôvera prostredníctvom neho chce prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života. Podporu môžeš získať ako individuálny žiadateľ alebo v rámci organizácie.

 

Ciele grantového programu

 • Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení.
 • Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti.
 • Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu.
 • Prispieť k napĺňaniu špecifických potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie.

 

Cieľové skupiny

 • Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii).
 • Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky personál, iní odborníci).

 

Oblasti podpory

 • Podpora liečebných a rehabilitačných pobytov.
 • Nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia.
 • Pomoc pri napĺňaní špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie.
 • Podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.
 • Podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
 • Zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov.
 • Podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti.
 • Zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení.
 

 

Výzva pre jarné kolo 2015 bude zverejnená vo februári 2015.

 

Ak by si o grant rád požiadal, vyplň online registračný formulár ako fyzická osoba alebo za svoju organizáciu.

 

Pre prehľad si môžeš preštudovať grantové podmienky iniciatívy z jesenného kola roku 2014:

 

Dátum uverejnenia: pon., 29/12/2014 - 08:54


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!