Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Aj mládež má svoje parlamenty

V dnešnej dobe má množstvo miest svoj vlastný mládežnícky parlament. Ten sa stará o spoločenské a kultúrne udalosti v meste, snaží sa byť spojkou medzi mestom a mladými ľuďmi.

Nájdete ich v mestách na celom Slovensku, ale zaujímavosťou je, že napríklad aj obec Komjatice má svoj vlastný obecný mládežnícky parlament.

História študentských parlamentov je rôzna. Niektoré vznikli ešte v minulom storočí, iné sa založili len tento rok. „Náš parlament v Detve vznikol 7. marca 2014. Cieľom je rozvíjať vzdelávanie a kultúrny či spoločenský život v meste,“ povedal predseda Mládežníckeho parlamentu v Detve Marián Líška.

V polovici októbra sa parlament určený pre mladých ľudí založil aj v Trnave. Naopak, jeden z najstarších parlamentov na Slovensku je pod Tatrami. „História študentského parlamentu v Poprade siaha do roku 1998, kedy začal pôsobiť. Prešiel mnohými zmenami, či už išlo o zmenu členov, názvu, ale aj samotnú štruktúru,“ informoval Popradský mládežnícky parlament.

Spojka medzi mestom a mladými ľuďmi

Rada mládeže Žilinského kraja v roku 2008 vydala príručku, ktorá sa zaoberá mládežníckymi parlamentmi na Slovensku. V krátkej brožúrke sa píše o činnosti, poslaní a hlavných úlohách, ktoré má spĺňať parlament mladých ľudí.

Medzi hlavné úlohy študentskej organizácie patrí vyjadrovanie sa k podstatným otázkam a opatreniam mesta v oblasti života mladých ľudí, rovnako má za úlohu zisťovať potreby, túžby a problémy mládeže, ale navrhnúť aj ich riešenie. Tieto pripomienky následne predložia primátorovi či vedeniu mesta. Činnosť a aktivita združenia tínedžerov je bohatá. Organizujú množstvo podujatí, ktoré majú kultúrny či športový charakter.

Medzi najúspešnejšie projekty, ktoré sa aktívnym Popradčanom podarilo zorganizovať patrí: Apriliáda, Piatky za pevné zadky, Challenge day, Jesenné dni športu, Naj tablo či Študentský ples. V iných mestách sa organizujú aj rôzne charitatívne zbierky oblečenia či potravín alebo akcie na darovanie krvi.

 Zapojiť sa môžu všetci študenti s dobrým nápadom

Parlamenty mladých ľudí do svojich kruhov združujú predovšetkým študentov od základných  a stredných škôl, občas v noci nájdete aj študentov z univerzít. „Mladí ľudia majú množstvo nápadov ako zlepšiť život, riešiť problémy v meste a môžu efektívnym spôsobom vyplniť svoj voľný čas. Parlament im pomáha tieto nápady realizovať, ide o spojku medzi mestom a mládežou, ktorá v meste žije,“ zhodli sa členovia Mládežníckeho parlamentu v Poprade.

Na Slovensku sú desiatky mládežníckych parlamentov

Keby ste sa chceli aj vy v blízkej budúcnosti stať členom parlamentu vo svojom meste, tak neváhajte a skúste zistiť, či sa takéto združenie nachádza aj vo vašom bydlisku. Niektoré majú svoju vlastné webovú stránku, ale väčšina z nich pôsobí len na Facebooku. Pomôžeme vám krátkym zoznamom parlamentov, o ktorých vieme, že na Slovensku existujú: Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča, Prešov, Svit, Banská Bystrica, Vráble, Žarnovica, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Levice, Čadca, Žiar nad Hronom, Brezno, Handlová, Rimavská Sobota, Leopoldov, Žilina, Detva, Topoľčany, Humenné, Martin, Turzovka, Piešťany a obec Komjatice.

Zopár videí z činnosti parlamentov:

Kto sme a ako fungujeme? Popradský mládežnícky parlament: 

Kto sme a ako fungujeme?

Video Description: 

Október - Mesiac úcty k starším, Mestský mládežnícky parlament Žarnovica:

Október - Mesiac úcty k starším

Video Description: 

 

(Autor: Simona Ivančáková)

Dátum uverejnenia: štv., 20/11/2014 - 11:28


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!