Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Stručne o Európskom parlamente

Prídi aj ty svojim hlasom ovplyvniť smerovanie EÚ a zároveň aj Slovenska - Veď môžeš, tak prečo nie?
Prídi aj ty svojim hlasom ovplyvniť smerovanie EÚ a zároveň aj Slovenska - Veď môžeš, tak prečo nie?
Ak patríš medzi oprávnených voličov, rozhodne by si mal využiť právo rozhodovať o politickom dianí a zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu. Ak však máš pocit, že o ňom ešte nemáš dostatok informácií, prečítaj si toto krátke zhrnutie.

Európsky parlament (ďalej EP) je inštitúciou Európskej únie, zastupujúcou všetkých občanov členských štátov. Sídlo má v Štrasburgu, však niektoré dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli. Generálny sekretariát EP je umiestnený v Luxemburgu.

 

Právomoci parlamentu by sa dali rozdeliť do troch kategórií:

 

LEGISLATÍVNA PRÁVOMOC: V spolupráci s Radou Európskej únie prerokováva a schvaľuje zákony na európskej úrovni. Navrhované sú Európskou komisiou. Parlament musí s návrhom zákona súhlasiť, inak nebude schválený. 

 

ROZPOČTOVÁ PRÁVOMOC: Opäť v spolupráci s Radou EÚ prerokováva a prijíma rozpočet Európskej únie. Ten nevstúpi do platnosti, pokiaľ nie je podpísaný predsedom EP. Parlament má taktiež právo na zamietnutie rozpočtu, vtedy sa rokovanie začína odznova.  

 

KONTROLNÁ PRÁVOMOC: EP dohliada, aby činnosť ostatných inštitúcií EÚ zotrvala v súlade s so zásadami demokracie.  

 

EP tvoria predseda, podpredsedovia a poslanci, zastupujúci jednotlivé členské štáty. Predseda parlamentu sa volý na dva a pol roka s možnosťou znovuzvolenia. V súčasnosti ním je nemecký sociálny demokrat Martin Schulz. 

 

 

 

POSLANCI V EP - medzinárodné hľadisko: 

 

Podľa Lisabonskej zmluvy by Európsky parlament mal mať maximálne 750 poslancov. Po vstupe Chorvátska do Európskej únie a zároveň v súčasnosti ich však má až 766. Po voľbách v roku 2014 by sa počet mal urovnať a klesnúť na 751 poslancov. Volení sú na obdobie piatich rokov v priamych všeobecných demokratických voľbách. Čas svojho pôsobenia a povinnosti vo funkcii si delia medzi Brusel, Štrasburg a domáci volebný obvod. Združujú sa do politických skupín, ktorých je dokopy osem. Zastúpenie v EP má i niekoľko ,,nezávislých". 

 

 

 

POSLANCI V EP - Slovensko: 

 

V súčasnosti je v EP zastúpených 13 europoslancov zo šiestich slovenských politických strán (skupín):

 

1. SMER-SD:

1. Monika Flašíková-Beňová

2. Boris Zala

3. Vladimír Maňka

4. Monika Smolková

5. Katarína Neveďalová

 

2. SDKÚ-DS: 

6. Eduard Kukan

7. Peter Šťastný 

 

3. SMK:

8. Edit Bauer 

9. Prof. Alajos Mészáros

 

4. KDH:

10. Anna Záborská 

11. Miroslav Mikolášik 

 

5.SNS:

12. Jaroslav Paška

 

6, ĽS-HZDS:

13. Sergej Kozlík

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 24.05. 2014 (sobota) od 7.00 do 22.00. Priniesť si treba platný občiansky preukaz. Ak chceš voliť v inom volebnom okrsku, ako v tom, kde si registrovaný, je treba vybaviť si včas voličský preukaz na mestskom/obecnom úrade trvalého bydliska. Podrobnejšie informácie ako voliť sa dozvieš TU.

 

 

Tak neváhaj a staň sa aktívnym občanom. Začni aj ty ovplyvňovať ďalší vývoj a smerovanie Európy. Veď môžeš, tak prečo nie?