Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Európska dobrovoľnícka služba: čo je to?

Máte 18 až 30 rokov? Ste ochotní stráviť 2 až 12 mesiacov ako dobrovoľník Európskej dobrovoľníckej služby (EVS – European Voluntary Service) v zahraničí?

Ako to funguje?

Projekt EVS je partnerstvo medzi dvoma alebo viacerými usporiadateľskými organizáciami. Títo usporiadatelia zodpovedajú za nábor dobrovoľníkov pre svoj projekt.

Dobrovoľníci sa zúčastňujú na EVS prostredníctvom vysielajúcej organizácie v krajine, v ktorej žijú, a hostiteľskej organizácie, ktorá ich prijíma a hostí počas ich služby.

Projekty trvajú 2 až 12 mesiacov a ako dobrovoľník môžete pracovať v mnohých oblastiach, ako je napríklad kultúra, mládež, šport, deti, kultúrne dedičstvo, umenie, dobré životné podmienky zvierat, životné prostredie a rozvojová spolupráca. Na konci obdobia EVS dostanete potvrdenie o svojej účasti s opisom vášho projektu – Youthpass.

Bezplatne vám poskytnú ubytovanie, stravu, poistenie a vreckové. Jediná vec, ktorú prípadne budete musieť zaplatiť, je malá časť (najviac 10 %) vašich cestovných nákladov.

 

„Toto opatrenie je nesmierne prínosné a poskytuje príležitosti pre mnohých mladých ľudí, ktorí by inak nemali možnosť cestovať a získať  skúsenosti inými kultúrami."
K. Rice - dobrovoľník EVS v Anglicku

 

Ako sa môžete prihlásiť?

Ak máte 18 až 30 rokov (alebo aspoň 16 rokov, ak ste zo znevýhodneného prostredia), máte dve možnosti:

1. kontaktujte organizáciu, ktorá naberá dobrovoľníkov pre určený projekt, alebo

2. kontaktujte organizáciu s cieľom prediskutovať začatie projektu.

Ak chcete kontaktovať organizáciu, pozrite si databázu akreditovaných organizácií.

V programovej príručke si pozrite zoznam oprávnených krajín.

 

 

Dátum uverejnenia: štv., 27/06/2013 - 11:06


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!