Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Možnosti dobrovoľníckej práce

Na Slovensku a v zahraničí existuje veľké množstvo rôznych druhov dobrovoľníckych činností otvorených pre všetkých so záujmom pomáhať.

Aktivít, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia na Slovensku, je naozaj veľmi veľa. Každý si môže nájsť pre neho vhodnú alternatívu zameranú na prácu s ľuďmi, deťmi, zvieratami, či pomoc pri oprave hradov, pamiatok, ochrane prírody alebo sociálnej práci s ľuďmi bez domova a podobne. Nie je možné spomenúť všetky, ale pokúsime sa spomenúť aspoň niektoré.

 

Dobrovoľnícka práca v neziskových organizáciách na Slovensku

Väčšina neziskových organizácií je vďačná za každú dobrovoľnícku pomoc v rámci svojich aktivít. Môže ísť naozaj o rôzne druhy prác, od pomoci pri administrácii pošty, predaja pohľadníc, práce s ľuďmi s postihnutím, až po grafické práce, či natáčanie videí.

Väčšinu organizácií, ktoré pracujú alebo potrebujú dobrovoľníkov, možno nájsť na internete.

 

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce (workcampy) na Slovensku a v zahraničí

Workcamp je dvoj- až trojtýždňový tábor, počas ktorého spolupracuje skupina 6 – 15 ľudí (od 15 do 99 rokov) na určitom projekte. Môže ísť o naozaj rozmanité druhy práce, od čistenia pláží, lesa, práce s ľuďmi s postihnutím, deťmi, pomoci počas festivalov, až po obnovu hradov, záchranu korytnačiek, či sledovanie prípadných požiarov a tak podobne. Workcampy sa realizujú najmä počas leta a v rámci celého sveta a zúčastňujú sa ich maximálne 2 ľudia z jednej krajiny, preto medzikultúrny charakter workcampu je veľmi dôležitý. Oficiálnym jazykom je na väčšine táborov angličtina. Každoročne majú Slováci možnosť vycestovať na workcamp do zahraničia ako účastníci alebo sa stať vedúcimi a viesť tábor so zahraničnými dobrovoľníkmi na Slovensku. Dobrovoľníci si hradia cestovné náklady a účastnícky príspevok na podporu táborov v ich krajine. Ako odmenu za svoju prácu dostávajú stravu, ubytovanie a voľnočasové aktivity. Stačí si pozrieť ponuku workcampov.

 

Európska dobrovoľnícka služba (EDS)

EDS je väčšinou individuálna dobrovoľnícka služba dlhodobejšieho charakteru pre mladých ľudí od 18 do 30 rokov. Môže trvať od 2 až po 12 mesiacov, ale častejšie sú práve dlhšie projekty od 6 mesiacov. Dobrovoľník okrem toho, že sa začlení do činnosti nejakej organizácie, získava aj priestor na sebavzdelávanie, učenie sa jazyka krajiny, v ktorej sa dobrovoľnícky projekt realizuje, a na vyskúšanie si života v inej kultúre. Dobrovoľníkovi je z grantu hradená cesta na projekt a spať, ubytovanie, strava, poistenie, jazykový kurz a vreckové. EDS projekty sú realizované vďaka programu EÚ Mládež v akcii. Viac informácií nájdete tu.

Zoznam hostiteľských a vysielajúcich organizácií je prístupný taktiež na internete.

 

Stredno- alebo dlhodobé dobrovoľnícke projekty (MLTV projekty)

Majú podobný charakter ako EDS, avšak realizujú sa prevažne mimo Európy. Ide opäť o individuálne dlhodobejšie projekty realizované neziskovými organizáciami. Sú určené prevažne pre dobrovoľníkov od 18 rokov. Výhodou je, že tieto projekty nie sú ohraničené hornou vekovou hranicou, keďže si ich realizujú zo svojich zdrojov samotné organizácie. Ich realizácia nie je závislá od získania grantu. Organizácie si však už vyberajú skôr samostatných a skúsenejších dobrovoľníkov, keďže už ide o náročnejšie projekty. Dobrovoľníci si sami hradia cestovné náklady a účastnícky príspevok a za svoju prácu dostanú stravu a ubytovanie, niekedy aj vreckové. Občas, v prípade stredno- alebo dlhodobých dobrovoľníckych projektov (MLTV projektov) v rozvojových krajinách, dobrovoľník prispieva na režijné náklady. Viac informácií nájdete v databáze LTV projektov alebo organizácie INEX.

 

 

Mládežnícke iniciatívy

Okrem zastrešených dobrovoľníckych projektov je možnosť realizovať aj vlastné iniciatívy pre mladých ľudí vo veku od 15 až 30 rokov vďaka programu EÚ Mládež v akcii a jeho podakcie 1.2 „Mládežnícke iniciatívy“. V rámci programu je možnosť napísať si projekt, získať naň finančnú podporu a realizovať ho. Okrem možnosti vykonávať týmto spôsobom vlastnú dobrovoľnícku aktivitu, účastníci získajú nové zručnosti a skúsenosti s projektovým manažmentom, keďže môžu realizovať projekty až do výšky 5 tis. Eur.

Okrem toho môžu mladí ľudia využiť aj pomoc od Siete vyškolených koučov, ktorí im môžu pomôcť pri tvorbe, realizácii a ukončovaní projektov.

 

Rozvojové dobrovoľníctvo (GLEN)

Program GLEN ponúka možnosť mladým ľuďom vo veku od 21 do 30 rokov zapojiť sa do trojmesačných študijno-pracovných pobytov v Ázii, Afrike alebo juhovýchodnej Európe. Jedná sa o náročnejšie projekty vzhľadom na typ aktivít a krajiny, v ktorých dobrovoľník bude pôsobiť. Preto je vhodné svoju účasť dobre premyslieť a prípadne začať najskôr menšími projektmi v zahraničí a neskôr skúsiť účasť na projekte rozvojového dobrovoľníctva. V rámci programu prebieha výberový proces. Dobrovoľníci musia absolvovať prípravné školenia a hradia si účastnícky príspevok na zapojenie sa do projektov. 

 

Civique Service a iné programy v krajinách EÚ

Okrem už spomínaných programov pre dobrovoľníkov, je tu možnosť zapojiť sa aj do programov vytvorených v jednotlivých krajinách EÚ. Príkladom je účasť na projekte v rámci francúzskeho programu Civique Service, fungujúceho od roku 2010. Ide o program určený mladým ľuďom vo veku od 15 do 24 rokov z Francúzska vykonávajúcich službu vo svojej krajine alebo v zahraničí a pre mladých z iných krajín, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku službu vo Francúzsku. Dobrovoľníci v rámci programu získajú finančnú podporu na výkon svojej dobrovoľníckej služby.

 

 

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej práce

Okrem vyššie uvedených aktivít na Slovensku existuje podpora z Úradu práce pre nezamestnaných mladých ľudí na výkon dobrovoľníckej činnosti. Cieľom je, aby mladí ľudia bez práce mali možnosť získať prax. Ide o aktivity v rozsahu 20 hodín týždenne najviac počas 6 mesiacov.

 

Autorka: Zuzana Dorčíková

Dátum uverejnenia: ut., 30/04/2013 - 16:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!