Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Štipendijný program UNESCO-Aschberg Bursaries: výmenné pobyty umelcov!

Vždy ste snívali o výmennom pobyte, ale program Erasmus nebol pre vás to pravé? S programom UNESCO-Aschberg Bursaries môžete absolvovať pobyt pre mladého umelca kdekoľvek na svete.

Program UNESCO-Aschberg Bursaries vám ako mladému umelcovi/mladej umelkyni poskytne skúsenosti a pomôže doplniť vašu odbornú prípravu v inej krajine. Prispeje tak k vášmu osobnostnému rozvoju a stanete sa súčasťou medzikultúrneho dialógu a činností.

 

Kto môže podať žiadosť?

Ak ste mladým umelcom vo veku od 25 do 35 rokov a pôsobíte v oblasti hudby, výtvarného umenia alebo kreatívneho spisovateľstva, môžete požiadať o pobyt v trvaní 1 až 3 mesiace. Tieto tri oblasti pokrývajú umelecké smery, ktoré sú hnacou silou v oblasti kreatívnych odvetví, najmä nahrávacieho priemyslu, organizácie koncertov, audiovizuálneho sektoru, grafického dizajnu a nakladateľstva.

 

Ako sa prihlásiť?

V závislosti od disciplíny a/alebo krajiny by ste sa mali obrátiť priamo na inštitúciu, ktorá vás zaujíma a uistiť sa, že spĺňate všetky požiadavky. Kandidátov vyberajú inštitúcie. Zohľadnite aj skutočnosť, že v programe je stanovená priorita pre umelcov a inštitúcie v rozvojových krajinách, a to v záujme posilnenia spolupráce medzi severom a juhom.

 

Nepremeškajte uzávierku!

Uzávierky sa líšia pre jednotlivé štipendijné programy UNESCO-Aschberg v závislosti od inštitúcií, väčšina však uzatvára obdobie prihlasovania medzi polovicou októbra a polovicou novembra. Presný dátum sa dozviete, keď si preveríte konkrétnu destináciu, ktorá vás zaujíma. Upozorňujeme, že môžete predložiť len jednu prihlášku ročne a že sa na programe môžete zúčastniť len raz.

Dátum uverejnenia: str., 26/06/2013 - 12:51


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!