Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Posuňte sa ďalej vďaka projektu STEP beyond Európskej nadácie pre kult

Cestovný grant Európskej nadácie pre kultúru nazvaný STEP Beyond financuje rozvoj začínajúcich umelcov a kultúrnych pracovníkov a výmenu názorov, skúseností a inšpirácie v rámci Európy a susediacich krajín. Zaujalo vás to?

Európska nadácia pre kultúru podporuje projekty, ktoré sa riadia týmito tromi základnými zásadami: posilnenie občanov prostredníctvom umenia a kultúry, spájanie zdrojov vedomostí a prepojenie politiky v oblasti kultúry s praxou.

 

Môžete sa prihlásiť?

Ak ste umelec/umelkyňa alebo kultúrni pracovníci vo veku do 35 rokov z európskej alebo susediacej krajiny, potom áno. Európska nadácia pre kultúru podporuje všetky formy umeleckého a kultúrneho prejavu: hudbu, výtvarné umenie, divadlo, tanec, film, dokumentárny film, multimédiá, fotografovanie, dizajn, budovanie módnych a kultúrnych kapacít. Ak máte naďalej pochybnosti, skúste interaktívneho sprievodcu podmienkami a preverte si, či spĺňate podmienky!

 

Termíny?

Pre program STEP beyond nie sú stanovené fixné uzávierky podávania prihlášok, takže svoju prihlášku môžete predložiť v priebehu celého roka. Určite si na začiatok prečítajte usmernenia pre prihlasovanie! Rozhodovanie o pridelení grantu zvyčajne trvá jeden mesiac, ale počas dovolenkového obdobia môže trvať aj dlhšie.

 

Podkladové informácie

Od roku 2003 mohli vďaka cestovným grantom STEP (Supporting Travel for European Partnerships – Podpora cestovania v záujme európskeho partnerstva) – Beyond stovky osôb prekročiť európske hranice. V roku 2011 udelila Európska nadácia pre kultúru 261 cestovných grantov pre jednotlivcov (z 845 prihlášok) v sume od 250 po 700 EUR.