Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Staňte sa štipendistom nadácie Bogliasco

Ak sa venujete inovatívnej tvorivej práci alebo akademickému výskumu, môžete požiadať o štipendium programu Bogliasco Fellowship!

V tejto časti nájdete všetky informácie potrebné na to, aby ste sa stali súčasťou Liguria Study Centre (študijné centrum Ligúria) na talianskej riviére.

 

Študijné centrum Ligúria nadácie Bogliasco neďaleko Janova udeľuje pobytové štipendiá umelom a akademickým pracovníkom bez ohľadu na štátnu príslušnosť, pohlavie a vek.

 

Môžete sa prihlásiť?

Prihláste sa, ak ste kreatívnym umelcom alebo akademickým pracovníkom v oblasti archeológie, architektúry, klasického tanca, filmu alebo videotvorby, histórie, krajinnej architektúry, literatúry, hudby, filozofie, divadla alebo vizuálneho umenia. Upozorňujeme však, že študijné centrum nedisponuje skúšobnými štúdiovými priestormi na intenzívny tréning, najmä pre oblasť tanca, hudby a divadla.

 

Ako sa prihlásiť?

V prihláške na štipendium Bogliasco musíte preukázať významné úspechy vo svojej disciplíne, ktoré zodpovedajú vášmu veku a skúsenostiam. K prihláške by ste mali priložiť aj opis projektov, v ktorých hodláte pokračovať v Bogliasco. Pamätajte, že štipendiá Bogliasco sa neposkytujú študentom vysokoškolského štúdia.

Svoju prihlášku môžete poslať v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. Na webovej lokalite štipendijného programu si najskôr skontrolujte, aké doklady potrebujete predložiť, a prečítajte si informácie o postupe prihlasovania.

 

Termíny

Štipendijné pobyty zvyčajne trvajú od septembra do decembra (jesenno-zimný semester) s uzávierkou prihlášok v januári a od februára do mája (zimno-jarný semester) s termínom na prihlásenie v apríli. Na webovej lokalite štipendijného programu si skontrolujte presné dátumy na aktuálny rok.

 

Nadácia Bogliasco od svojho otvorenia v roku 1996 privítala takmer 700 účastníkov štipendijného programu zo 40 krajín. Každý rok nadácia udelí približne 50 štipendií v trvaní 30/31 až 33/34 dní.