Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Medzinárodné výmeny pre umelcov

Ak ako umelec pracujete v inej krajine, môže vám to priniesť nové zdroje inšpirácie. Získate skúsenosti a znalosti a dokonca by ste si mohli rozšíriť okruh svojich obdivovateľov alebo nadviazať partnerstvo.

Pohyb umelcov a osôb pôsobiacich v oblasti kultúry medzi krajinami je významným prvkom kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu. Vycestovaním za hranice môžete zväčšiť rozsah svojej činnosti, rozvíjať svoju tvorbu, vymieňať si skúsenosti a učiť sa od ostatných umelcov. Stále voľnejší pohyb talentovaných umelcov cez hranice umožňuje spoluprácu a plodnú výmenu medzi tvorcami z rôznych kultúrnych prostredí a umeleckých tradícií.

 

Kde začať?

Pred rozhodnutím o výbere programu na podporu mobility umelcov alebo pobytového programu by ste si mali zvážiť svoje pohnútky. Mali by ste si osvetliť dôvody, pre ktoré chcete tvoriť a pracovať v zahraničí.

Výber spomedzi všetkých dostupných možností môže byť dosť ťažkou úlohou. Pomôcť pri rozhodovaní vám môžu napríklad tieto otázky:

  • Ktorý región a ktorá disciplína vás zaujíma?
  • Ktorý model pobytu vám vyhovuje najviac?
  • Aké umelecké zázemie potrebujete?

Ďalšia vec, na ktorú by ste sa mali zamerať, je podanie prihlášky a financovanie. Prihlasovacie postupy sa výrazne líšia a účasť sa plánuje dlho vopred. Niektoré pobytové programy pokrývajú všetky náklady, iné nehradia nijaké a ďalšie len časť nákladov. Pred odchodom si preverte podmienky financovania!

 

Umelecký pobyt v centre Casita Maria Arts and Education Centre v Bronxe bol obrovským prínosom pre môj projekt. Nielenže mi to umožnilo spoluprácu s jedinečným spoločenstvom v Bronxe – niečo, bez čoho si neviem predstaviť svoju tvorbu, ale zároveň mi poskytlo obrovský štúdiový priestor (školskú halu), kde som mohol otestovať zosilňovače zvuku, vyskúšať projekcie a rozvíjať projekt. Zamestnanci centra Casita ma veľmi podporovali a boli nadšení z toho, že majú vo svojich radoch zahraničného multimediálneho umelca. Vytvorenie zložitého, ultramoderného, multimediálneho diela v školskej hale v Bronxe bola v určitom zmysle surreálna skúsenosť, ktorá však posunula moju tvorbu o riadny kus vpred.
Mark Bolotin z Austrálie v New Yorku v roku 2012

 

Kde hľadať informácie?

Nadácia Trans Artists Foundation je znalostným centrom pre oblasť kultúrnej mobility s osobitným dôrazom na pobytové programy umelcov.

Sieť On the move (OTM) ponúka informácie o kultúrnej mobilite s prehľadmi o blížiacich sa uzávierkach, príručkami a návodmi.

e.mobility je internetová skupina, ktorá propaguje mobilitu umelcov. V rámci tejto komunity nájdete informácie o pobytových programoch, môžete tu predložiť svoj projekt a navrhnúť stretnutia.

Res artis je celosvetová sieť pre pobytové programy umelcov.