Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Umenie a zábava ako zdroj poučenia, relaxu a skúseností mladých ľudí

Umenie a zábava sú pre mladých ľudí veľmi dôležité. Prostredníctvom umenia sa môže mladý človek stretnúť s umeleckými hodnotami, rozvíjať kultúrne dedičstvo a ľudové tradície. V ňom môže rozvíjať svoje záujmy a tvorivosť.

Umenie a zábava harmonizuje osobnosť, kombinujú rekreatívne a zábavno-vzdelávacie pôsobenie, umožňuje lepšie chápať druhých ľudí, vnímať krásu života. Ak sa chceme priblížiť umeniu, navštevujeme kultúrne podujatia ako sú výstavy, koncerty, rôzne vystúpenia hudobných, tanečných či iných skupín, filmové a divadelné predstavenia, sme aktívni ako členovia záujmovej umeleckej činnosti.

 

Záujmová umelecká činnosť predstavuje širokú škálu amatérskeho umenia. V nej sa uplatňujú rôznorodé záujmy a záľuby mladého človeka, jeho fantáziu a tvorivosť. Mladí ľudia môžu rozvíjať svoj talent napríklad v ochotníckom divadle, detskej dramatickej tvorivosti, bábkovom divadle, malých javiskových formách, divadlách poézie, umeleckom prednese poézie a prózy. V oblasti hudby pracuje množstvo speváckych zborov, dychových hudieb, skupín modernej a populárnej hudby, ľudových  hudieb. Početné sú aj detské a mládežnícke folklórne súbory a folklórne skupiny, skupiny moderného a scénického  tanca, literárne kluby, rôzne krúžky zamerané na výtvarníctvo film a fotografiu.

 

Každý rok sa pre účastníkov záujmovej umeleckej činnosti organizuje celý rad postupových súťaží, prehliadok a festivalov, kde jednotlivci a kolektívy prezentujú dosiahnuté výsledky svojej práce, porovnávajú výkony s ostatnými a získavajú nové skúsenosti i kamarátov. Takými podujatiami sú napríklad Hviezdoslavov Kubín, Mládež spieva, Detský folklórny festival, Literárny Zvolen a iné. Informácie o súťažiach na http://www.nocka.sk/osvetova-cinnost/zaujmovo-umelecka-cinnost.sk

 

  Folklór združuje asi najpočetnejšiu skupinu umelcov - amatérov. V mnohých obciach a mestách sa konajú folklórne festivaly, ale tri najväčšie sú vo Východnej, na Myjave a v Detve. Informácie na http://www.festivalvychodna.sk/, http://www.folklorfest.sk/. Na nich sa stretávajú aktéri aj priaznivci folklóru, aby prezentovali to najkrajšie - kroje, piesne, tance, zvyky, obrady, remeslá, stravu a tradičný spôsob života. Prostredníctvom vystúpení súborov, skupín, ale i hudobných nosičov a publikácií, sa jednotlivé združenia, inštitúcie a osobnosti podieľajú na udržiavaní a reprodukovaní slovenských folklórnych tradícií. Informácie na http://www.ludovakultura.sk, http://www.jankohrasko.sk/folklorc/917/zaujmove-folklorne-zdruzenia,       http://www.dlt.sk/folklor_ke/kfs.html,  http://www.kubankovsen.sk, http://www.ludovakultura.sk, http://www.dusafujary.sk, www.folklornaunia.sk .

 

 

Autorka: Svetlana Chomová, PhD.

Dátum uverejnenia: str., 15/05/2013 - 15:24


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!