Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Nadácia Tatra banky - podpora vzdelávania a umenia

Nadácia Tatra banky podporuje vzdelávanie a umenie na Slovensku, zapoj sa aj ty.
Nadácia Tatra banky podporuje vzdelávanie a umenie na Slovensku, zapoj sa aj ty.
Svet bankovníctva a financií / vzdelávania a umenia - na pohľad nezľúčiteľné odvetvia. Nadácia Tatra banky však toto zdanie vyvracia. Ak si myslíš, že na to máš práve ty, zapoj sa, daruj svetu ďalší kúsok originality a staň sa jednotkou!

Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia podporujúca vzdelávanie na stredných a vysokých školách, dizajn a pôvodné slovenské umenie. Ak máš záujem vzdelávať sa, osobnostne rásť či tvoriť, nech sa už jedná o čokoľvek, potom je táto príležitosť určená presne pre teba. 

 

 

Hlavným cieľom Nadácie Tatra banky je zvyšovanie úrovne vzdelávania a poskytovanie priestoru najlepším, ktorí sa takto môžu dostať ešte ďalej. Jej činnosť ti prináša rôzne stretnutia so svetovými vedeckými odborníkmi, podporu najlepších študentov či umelcov. Navyše vytvára atraktívne príležitosti pre mimovládne organizácie a vysoké školy.

 

 

AKTIVITY NADÁCIE TATRA BANKA:

 

Grantové programy nadácie

Každoročne je zrealizovaných osem grantových programov v oblasti vzdelávania a umenia a tri grantové programy určené zamestnancom Tatra banka Group. Nadácia podporuje študentov vysokých škôl, aktívnych učiteľov a vedeckých pracovníkov v zlepšovaní vzdelávacieho procesu obohatením o nové poznatky z praxe či zo zahraničia a zapájaním študentov do procesu výskumu. Taktiež podporuje aj mimovládne organizácie, aktívne vstupujúce do vzdelávacieho procesu svojimi praktickými skúsenosťami na akejkoľvek vysokej škole v rámci Slovenska.  

 

Osobnosti osobne

Táto aktivita nadácie sprostredkúva rôzne stretnutia či besedy s významnými osobnosťami najrôznejších odvetví. Vďaja nej sme na Slovensku doposiaľ privítali šiesich držiteľov Nobelovej ceny, dvoch držteľov Pulitzerovej ceny, desiatky zahraničných profesorov a viac ako osemdesiat špičkových slovenských a českých ekonómov, aby sa so študentmi podelili o ich výnimočné skúsenosti z praxe. 

 

Cena nadácie Tatra banky za umenie

Už 18 rokov sú každoročne oceňované osobnosti, ktoré svojim dielom v danom roku prispeli k rozvoju umenia na Slovenku či už sa jedná o film, literatúru, hudbu, divadelnú scénu alebo výtvarné umenie. Od roku 2008 je v každej kategórii zavedená osobitná cena Mladý tvorca, ktorú získava mladý umelec aktívne pôsobiaci v niektorej z menovaných umeleckých oblastí. Cieľom aktivity Cena nadácie Tatra banka za umenie je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry a zároveň im poskytnúť priestor pre ďalšiu tvorbu.

 

 

PODPORA VZDELÁVANIA

Cieľom je zlepšovať kvalitu vzdelávacieho procesu, rozvoj inovatívnych metodík a približovanie sa k medzinárodným štandardom. 

 

V súvislosti s touto iniciatívou sa môžes zapojiť do nasledovných grantových projektov:

 

 • E-Talent (výskum v oblasti informatiky) 
 • Vedieť viac (projekty prepájajúce vzdelávanie aprax) 
 • Študenti do sveta (stáže najlepších VŠ študentov na zahraničných univerzitách) 
 • Stredoškoláci do sveta (krátkodobé zahraničné vzdelávacie podujatia pre študentov SŠ)
 • Kvalita vzdelávania (podpora profesorov avzdelávacích projektov na vysokých školách) 
 • Business Idea (podpora reálneho podnikania študentov)

 

 

PODPORA UMENIA

Je určená pre mladých umelcov, študentov vysokých škôl výtvarných a múzických umení, ako aj tvorivých tímov, ktorých dieľa sú prísľubom vysokej kvality, umeleckej hodnoty a majú hlbší spoločenský rozmer. 

 

V súvislosti s touto iniciatívou sa môžes zapojiť do nasledovných grantových projektov:

 

 • Viac umenia (podpora tvorby umelcov a študentov vysokých škôl výtvarných amúzických umení) 
 • Viac dizajnu (podpora vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu)

 

Iniciatíva Podpora umenia taktiež podporuje regionálne divadlá.

 

 

Granty, ktoré sú aktuálne ešte v tomto roku:

 

 

Prečítaj si takisto informácie o možnostiach podpory Nadáciou Tatra banky, o ktorú sa možno uchádzať v priebehu celého roku. Stačí, aby bol projekt z oblasti vzdelávania či umenia a aby organizácia/institúcia, žiadajúca o podporu bola právne registrovaná a dokázateľná. 

 

Kritéria projektu:

 • Projekt je v súlade so stratégiou Tatra banky, teda pochádza z oblasti vzdelávania a umenia.
 • Projekt je výnimočný a vo svojej oblasti jedinečný.
 • Projekt predpokladá širší spoločenský dosah a má hlbší spoločenský význam.
 • Finančné podmienky sú zlučiteľné s finančným rozpočtom Tatra banky vymedzeným na filantropické aktivity.
 • Tatra banke bude v projekte zaručená exkluzivita za finančný sektor.

 

Aké dokumenty je potrebné zaslať?

 1. stručná charakteristika projektu (1 - 5 strán) 
 2. rozpočet projektu (možnosť participácie Tatra banky, resp. očakávaný príspevok zo strany Tatra banky)
 3. doklady o právnej existencii žiadateľa
 4. doklady o doterajšom pôsobení a úspechoch žiadateľa
 5. aktuálny kontakt na žiadateľa

 

Kam posielať?

Manažér nadácie a sponzoringu, oddelenie komunikácie a stratégie značky

Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava

 

 

Nadácia Tatra banky navyše oslavuje 10 rokov, za ktorých podporila 1426 projektov.

 

 

Ak ťa akákoľvek z vyššie spomenutých aktivít zaujala, neváhaj a zapoj sa. Staň sa aj ty najlepším a posúvaj svoje hranice ešte vyššie! Máš teda záujem? Preštuduj si grantové pravidlá či  omrkni ostatné projekty nadácie.

 

 

 

Aktivity Nadácie Tatra banky za rok 2013

Video Description: 
Toto video je súhrnom všetkých aktivít Nadácie Tatra banky za rok 2013, ktoré však sú prakticky v nezmenenej forme realizované každoročne.

Dátum uverejnenia: ned., 19/10/2014 - 16:14


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!