Evrópska ungmennagáttin
Upplýsingar og tækifæri fyrir ungt fólk vítt og breitt í Evrópu.

Kreatívna Európa v pohybe: šanca pre profesionálov v oblasti kultúry.

Creative Europe: 'What's in it for me?'

Objav možnosti ako sa umelci, filmári, performeri, milovníci kníh a kina alebo všetci profesionáli v kreatívnej a kultúrnej oblasti môžu zúčastniť programu Kreatívna Európa.

Preštuduj si výzvu na predkladanie návrhov a ak by si mal/mala nejaké otázky, kontaktuj kanceláriu Kreatívna Európa vo svojej krajine.

Útgefið efni: Fim, 17/04/2014 - 09:59


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vantar þig ráðgjöf sérfræðings?

Ask us!