Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

Kreatívna Európa v pohybe: šanca pre profesionálov v oblasti kultúry.

Creative Europe: 'What's in it for me?'

Objav možnosti ako sa umelci, filmári, performeri, milovníci kníh a kina alebo všetci profesionáli v kreatívnej a kultúrnej oblasti môžu zúčastniť programu Kreatívna Európa.

Preštuduj si výzvu na predkladanie návrhov a ak by si mal/mala nejaké otázky, kontaktuj kanceláriu Kreatívna Európa vo svojej krajine.

Foilsithe: Déa, 17/04/2014 - 09:59


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

An bhfuil cúnamh nó comhairle uait?

Cuir ceist orainn!